Göteborg nettoexportör visar Business Region Göteborgs rapport

Göteborgsregionen är till skillnad från övriga storstadsregionerna en nettoexportör. Foto: Business Region Göteborg

Göteborgsregionen är till skillnad från de övriga storstadsregionerna en nettoexportör och jobbtillväxten i de utländska företagen är betydligt högre än för riket i stort. Det framgår av Business Region Göteborgs rapport Företagande 2019. – Man kan säga att Göteborgsregionen driver landets tillväxt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Göteborgsregionen är den enda av de tre storstadsregionerna som är nettoexportör. Under 2018 var nettoexporten i Göteborgsregionen cirka 33 miljarder kronor, medan Stockholmsregionen och Malmöregionen hade underskott på drygt 197 respektive cirka 35 miljarder kronor.

– Det säger något om hur mycket den här regionen bidrar till landets BNP. De andra regionerna har stora minusbalanser vilket drar ner BNP-tillväxten. Man kan säga att Göteborgsregionen driver landets tillväxt, och detta samtidigt som konjunkturen viker, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. 

Han betonar att tjänstehandeln inte ingår i mätningen. Tjänstehandeln motsvarar dock bara en tredjedel av landets totala utrikeshandel. Hade den räknats med skulle det förändrat utfallet regionerna emellan men inte påverka de generella strukturerna i handelsbalansen.

I själva verket exporterar Göteborgsregionen ännu mer än vad som syns i statistiken som är baserad på företagsdata. Många företag har sina huvudkontor i Stockholm även om produktionen ligger i Göteborgsregionen och den mesta av exporten utgår härifrån. Därmed hamnar deras handelsvärden i statistiken för Stockholmsregionen.  

– Trots det här tappet ligger vi ändå på ett så stort plus. Det visar hur stark Göteborgsregionen är exportmässigt, säger Peter Warda.

Rapporten Företagande 2019 är en genomgång av de största företagen, utlandsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag och presenterar en rad fakta och analyser om och av Göteborgsregionens företag.