AM-teknik möjliggör effektiva lösningar

David Franklin är koordinator för MacAM. Foto: Swerim

Marknaden för additivt tillverkade, AM-komponenter i nya metaller växer för varje år. Detta då AM-processen minimerar materialåtgången samtidigt som den tillåter nya avancerade geometrier, vilket kan ge kostnadseffektiviseringar på upp till 40 procent. Dessutom finns det stora möjligheter till förbättring av gamla komponenter

– Nya extremt hårda och nötningsbeständiga material kan tillverkas med AM-teknik och möjliggör effektivare lösningar. Det har dock varit svårt för industrin att ta till sig den nya tekniken då man saknar erfarenhet och förståelse för bearbetningen av AM-komponenterna i de nya superhårda materialen, berättar David Franklin, forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Det Vinnovafinansierade projektet Machining of AM components – MacAM ska göra så att fler företag vågar ta klivet till additiv tillverkning. Målet med projektet är att undersöka bearbetnings-möjligheten av materialen för att därefter skapa en guideline med rekommendationer om hur de nya superhårda AM-materialen kan bearbetas och användas. Något som länge har varit efterfrågat av industrin.

– Idag finns en stor kunskapsbrist inom slipning och efterbearbetning av AM-komponenter. Vi ser fram emot detta projekt som kommer att ge nya verktygsrekommendationer och kunskap om efterbearbetning, vilket är viktigt för industrins omställning till AM, säger Ulrik Beste, CTO VBN Components.