Liten kunskap kring IT-attacker bland företagsledningar

Foto: Trend Micro

43 procent av företag världen över utsatta för IT-attacker

I riktade BPC-attacker, Business Process Compromise, mot företag letar angriparen upp svagheter i verksamheters affärsprocesser, operativa IT-system och medarbetares arbetssätt, för att sedan kunna genomföra en attack utan att det direkt märks.

Ett exempel på denna typ av attacker är så kallade Vd-mailbedrägerier. Attackerna sker oftast via e-post som skickas till högt uppsatta medarbetare på företagets ekonomiavdelning. Med dessa försöker man antingen lura offret att skicka pengar till ett felaktigt konto, eller få dem att ladda ner en farlig fil som ger angriparen möjlighet att ta över offrets dator.

Trend Micros undersökning visar att angreppen leder till en ekonomisk förlust för det drabbade företaget i hela 85 procent av fallen.

– Det blir allt vanligare att de cyberkriminella genomför krångliga tidskrävande attacker för att komma åt större summor pengar, säger Ola Wittenby, vd för Trend Micro i Sverige.

– I många riktade attacker smyger angriparna runt i det drabbade företagets infrastruktur i månader och lär känna dess operationella processer på djupet, för att sedan slå till utan att någon märker det. Angripare kan då till exempel ändra utskicksadresser på dyrbara leveranser, eller ändra inställningar på en skrivare för att komma åt konfidentiell information – vilket var fallet i den omfattande Bangladeshi Bank-stöten härom året, där cyberkriminella lyckades stjäla en miljard amerikanska dollar.

Undersökningen visar att många säkerhetsavdelningar världen över är medvetna om risken att drabbas av BPC-attacker. 72 procent uppger att de prioriterar att skydda sig mot dessa attacker när de utvecklar och implementerar organisationens cybersäkerhetsstrategi. Tyvärr är dock okunskapen kring riskerna så omfattande bland företagsledningar att många organisationer blir alltmer sårbara i takt med att de digitaliserar och automatiserar sina processer.