Mer data gör digitala tvillingar allt viktigare för svensk industri

Martti Mäkinen, försäljningsdirektör på Process Genius.

Det här decenniet kommer att dramatiskt förändra hur information hanteras och används av företag - både i Sverige och utomlands. Behovet av datavisualisering kommer oundvikligen att öka, inte minst inom tillverkningsindustrin. Nuvarande affärsmodeller är inte längre tillräckligt effektiva.

Införandet av artificiell intelligens och maskininlärningsverktyg i tillverkningsindustrin kan faktiskt göra mer skada än nytta om det inte görs på rätt sätt. Det beror på att dessa verktyg ökar mängden data, vilket gör att människor som arbetar i en fabrik kan känna att mycket ligger bortom deras kontroll.

Fler datakällor kan leda till förseningar i beslutsprocessen, och förseningar kostar pengar för företagen. Men om dessa verktyg integreras med ett system som visualiserar och kontextualiserar data kan de bli otroligt kraftfulla verktyg.

– Möjligheterna ligger inte bara i förebyggande underhåll utan även i alla aspekter av utveckling. Till exempel gröna värden, materialflöde, produktionseffektivitet och kvalitet, säger Martti Mäkinen, försäljningsdirektör på Process Genius.

Effektiv användning av massiva dataflöden utan funktionell datavisualisering är redan en enorm utmaning för svenska företag och industrier. Utan möjligheten att se förblir de flesta av de indikatorer som tillhandahålls av dataflöden oupptäckta.

Data är information och information är guld, men bara om den förstås och används. Hur du kan se, och inte bara se utan också förstå och använda data, kommer att avgöra framtiden för ditt företag, säger Antti Häkkilä, operativ chef på Process Genius.

– Om du ännu inte har utvecklat visualiseringen av din egen kunskap är det hög tid att komma igång. Annars riskerar du att hamna på efterkälken i förhållande till dina konkurrenter. Eftersom fler och fler system integreras i industrianläggningar varje år kommer det inte att vara möjligt för anställda att behålla kontrollen och fatta bra beslut utan enkel tillgång till alla data på ett ställe genom en digital tvilling, säger han.

Således kommer vi att se en allt större klyfta mellan de företag som har anammat tekniken och de som inte har gjort det. Det kan också ha en effekt på att behålla talanger, eftersom tråkigt detektivarbete kan leda till att yrkesverksamma helt sonika väljer att arbeta någon annanstans.

Enligt Antti Häkkilä är den bästa lösningen för datavisualisering inte den som du utvecklar - utan den som du faktiskt börjar använda i din verksamhet.

– Genom att välja en modulär, skalbar och plattformsoberoende lösning för att visualisera dina data sparar du pengar och frigör dina resurser där de är mest effektiva, vilket för din verksamhet framåt. Detta påskyndar också implementeringen av informationsvisualisering eftersom man enkelt kan identifiera viktiga data, avslutar han.

Text: Per-Ola Mjömark, San Francisco Agency