Investeringar i förutsägbart underhåll väntas öka som aldrig förr

Teknologi har blivit billigare, infrastrukturer öppnare och behovet av effektiva drivrutiner mer dominerande. Asset Performance Management blir allt viktigare. Illustration: Colin Williams
Colin Williams, Senior Business Architect på IBM. Foto: IBM

För att vår värld ska fortsätta att röra sig framåt är det viktigare än någonsin att dina kritiska operativa tillgångar är tillgängliga, pålitliga och optimerade, säger Colin Williams, Senior Business Architect på IBM.

Inte minst för industrin är vikten av maskiner och utrustning som fungerar som förväntat, hela tiden, stor. För att säkerställa ett liv utan störningar krävs underhåll och förutsägbarhet.

-Hur gör man då för att lyckas vara proaktiv? Fokus ligger på Asset Performance Management, där man kopplar sig på de intelligenta systemen i företaget för att få information i form av förutsägbara data om när något behöver repareras – innan det verkligen går sönder eller behöver underhåll, säger Colin Williams.

Oavsett om det handlar om en stor oljerigg eller ett enskilt delsystem som en generator i ett vindkraftverk så kan integrerad intelligent datateknologi hjälpa till när något går sönder, tala om vad och var felet är och hur det kan repareras. Asset Performance Management är konsten att lyssna på vad organisationens utrustning och produkter säger och förstå budskapet.

 

Pålitliga data, stödd av mänsklig intelligens

Men först behöver data från industriutrustning, byggnader, andra faciliteter och fordon fångas, samlas in och tolkas. Intelligenta applikationer har till uppgift att samla in information från maskiner, algoritmer hjälper till att förutse problem, sedan varna och ge organiserade arbetsordrar. Utifrån dessa enorma mängder kunskapsdata kan sedan människor skrida till handling och utföra de åtgärder som behövs.

-Industrin har stora vinster att hämta genom att investera i moderna teknologi-applikationer, exempelvis IBM:s Maximo, för att förse organisationen med pålitliga systemdata, säger Colin Williams och tillägger att industrin förväntas öka sina investeringar i förutsägbart underhåll med fyra gånger mot dagens siffra före 2022.

Interaktionen mellan artificiell intelligens (AI eller Augmented Intelligence) och mänsklig, intelligent diagnostik är avgörande. Artificiell intelligens behöver programmeras och ”tränas” för att fungera optimalt. Morgondagens organisationer måste därför förstå innebörden av datadrivet underhåll och samtidigt använda sig av historisk kunskap för att kunna bygga upp algoritmer för komponenterna i Asset Performance Management.

Rätt underhållsnivå  

-Inom industrin finns fortfarande många områden med manuella processer. Vår ambition är att erbjuda rätt balans, det vill säga väl underhållna system som varken ”överunderhålls” eller ”under-underhålls”, säger Colin Williams och fortsätter:

Affärsvinster med Asset Performance Management är tidsvinster, högre nyttjandegrad, en längre livscykel för tillgångarna och minskade kostnader för underhåll.

-Genom att förbinda företagets tillgångar med en IOT-plattform med förutsägbart underhåll och AI-diagnostik kan leveranstiden, reparationstiden och stilleståndstiden minskas.

Vill du läsa mer om hur du eller ditt företag kan dra större nytta av systemdata och samtidigt få med dig det senaste inom IoT och AI, så klicka här

Fakta
Antalet haverier inom industrin kan i genomsnitt minskas med 70 %, stillestånd med 50 %, underhållskostnader med 25 % och kapitalinvesteringar med upp till 5 % med hjälp av Asset Performance Management (baserat på undersökningar av McKinsey med flera.) IBM har lång erfarenhet av konsulttjänster för industrisektorn och kan erbjuda infrastruktur och applikationsteknologi för att supplera Asset Performance Management-behoven. Företaget har nyligen skapat en moderniserad produktportfölj som bygger vidare på IOT och AI, med fokus på Asset Performance Management.

Kontakt:
colin.williams@se.ibm.com