Hur kan ditt företag spara tid och öka säkerheten vid heta arbeten?

Heta Arbeten® Premium är ett verktyg för digital tillståndshantering för alla sorters företag och branscher. Tillsammans med app Heta Arbeten® och den digitala tillståndslistan förenklar Heta Arbeten® Premium ytterligare för företag att digitalisera sin tillståndshantering av brandfarliga heta arbeten. I Premium får företaget samtidigt en tydlig överblick för pågående arbeten samt ett bra stöd för att planera och effektivisera sin tillståndshantering.

- När vi arbetade med framtagningen av den digitala tillståndslistan framkom det att företagen saknade möjligheten att få en samlad bild och kontroll över alla tillstånd och heta arbeten som utförs inom företaget. Heta Arbeten® Premium är vårt svar på detta berättar Nicklas Larsson, projektledare för framtagningen av Heta Arbeten® Premium.

bild

Till skillnad från app Heta Arbeten® med den digitala tillståndslistan, som riktar sig till utförare och tillståndsansvariga, är Heta Arbeten® Premium ett verktyg för företag och organisationer.

- Vi tittar hela tiden på hur vi kan förenkla, förbättra och effektivisera det dagliga arbetet vid heta arbeten med säkerheten i fokus. Den digitala tillståndslistan, app Heta Arbeten® och nu Heta Arbeten Premium® är alla ett resultat av detta, förklarar Nicklas.

För alla företag och branscher

Heta Arbeten® Premium riktar sig till alla sorters företag och branscher. Verktyget är effektivt på många sätt då man också kan utläsa statistik för att planera och effektivisera arbetet. Genom att använda sig av gränssnittet sparar man inte bara tid, risken för incidenter och produktionsstopp minskar också.

- Alla verksamheter är har nytta av Heta Arbeten® Premium. Det handlar om allt från större verksamheter som utfärdar väldigt många tillstånd och som önskar en ökad kontroll, högre säkerhet och möjlighet till enklare planering och effektivisering. Men passar även mindre verksamheter som skriver färre tillstånd och vill ha en samlad överblick och högre säkerhet, säger Nicklas Larsson.

- Med Heta Arbeten® Premium hoppas vi att fler ska se möjligheterna med att digitalisera sin tillståndshantering för en ökad säkerhet och effektivitet, fortsätter Nicklas.

Anpassa tillstånd efter verksamheten

Med Premium får företaget ett verktyg som ger en bra överblick över alla pågående heta arbeten. Här kan man på företagsnivå planera tillstånd och delegera vilka som får skriva tillstånd. Man kan skicka notiser till roller som har behov av uppdateringar under arbetet, exempelvis brandskyddsansvarig eller anläggningsskötare. Premium ger också möjlighet för företaget att hantera och att göra specifika inställningar för olika anläggningar eller arbetsställen.

- I Premium kan du också anpassa tillstånden för att passa just din egen verksamhet. Du kan lägga till ett eget larmnummer, kontrollpunkter eller kommentarer. Du kan också sätta specifika krav kopplat till en enhet eller arbetsställe, exempelvis krav på foto eller sätta begränsningar för tillåtna metoder, avslutar Nicklas Larsson.

Vill du veta mer om Heta Arbeten® Premium kontakta John Aunapuu för att boka en demo: 08-588 474 25, mobil: 0760-06 19 81, e-post: john.aunapuu@brandskyddsforeningen.se

Läs mer om Heta Arbeten®

App Heta Arbeten® ger tillgång till viktiga funktioner direkt i mobilen

App Heta Arbeten® har tagits fram som ett verktyg för alla hetarbetare att använda i sitt dagliga arbete. Verktyget är kostnadsfritt och alla som har certifikat Heta Arbeten® kan hämta hem och använda den. Appen samlar många funktioner och i den kan man:

 • skriva tillstånd direkt i mobilen. 
 • visa sitt digitala certifikat, även i offlineläge.
 • se sin utbildningshistorik och resultat.
 • kostnadsfritt registrera sitt certifikat i ID06 Kompetensdatabas.
 • enkelt hitta svar på frågor som rör brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i Kunskapsbanken.

Heta Arbeten® Premium för företag – tidsbesparande, effektivt och säkert

Heta Arbeten® Premium är ett verktyg för företag som underlättar och digitaliserar tillståndshanteringen. I premium kan företaget:

 • få en bra överblick av hela företagets planerade, pågående och avslutade tillstånd.
 • bygga upp en företagsstruktur med olika arbetsplatser.
 • digitalt arkivera alla tillstånd på ett och samma ställe.
 • delegera tillståndsansvaret digitalt.
 • öka säkerheten genom att göra egna inställningar för arbetsplatser.
 • skapa egna tillståndsmallar, ange metoder, larmnummer, anläggningsskötare och mycket mer.
 • effektivisera arbetet genom att planera och förbereda tillstånd.
 • planera, utvärdera och effektivisera med hjälp av detaljerad statistik.

Vill du veta mer om Heta Arbeten® Premium kontakta John Aunapuu för att boka en demo: 08-588 474 25, mobil: 0760-06 19 81, e-post: john.aunapuu@brandskyddsforeningen.se