Fabriker stänger i Europa på grund av höga energipriser

Högspänningsledning vid järnvägen. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: LosHawlos

Enligt Christian Holtz, energimarknadskonsult på Merlin & Metis, är orsaken till de starkt ökade elpriserna främst beroende på att el av kol- och gaskraft, som släpper ut stora mängder koldioxid, har blivit märkbart dyrare.

Det beror på att priserna på utsläppsrätter har ökat dramatiskt under året, i takt med att klimatambitionerna på EU-nivå skruvats upp. 

Det har dessutom varit dåligt med vind under flera längre perioder vilket har medfört brist på baskraft i systemen.

Stigande energipriser tvingar nu gödsel- och stålproducenter att stänga fabriker. Tungviktiga Yara stänger ett antal europeiska fabriker och skickar en tydlig signal om att det finns utsikter till kraftiga höjningar av gödselpriserna.

Stigande energipriser får nu flera av Europas stora industrikoncerner att stänga fabriker eller sänka produktionen. I Storbrittannien är situationen akut.

Den norska gödselproducenten Yara har idag meddelat att ”rekordhöga naturgaspriser i Europa” påverkar företagets vinstmarginaler.