Aalborg Portlands koldioxidutsläpp har ökat med 30 procent de senaste fem åren trots fastlagda klimatmål 

Mer än hälften av Aalborg Portlands energi för cementproduktion kommer från kol och koks. Foto: Aalborg Portland

Danmarks största koldioxidutsläpp, cementproducenten Aalborg Portland i Ålborg, har inte kunnat minska sin förorening under de senaste fem åren, trots klimatmål och investeringar i gröna lösningar. Detta beror främst på ökad försäljning av cement. Nordic Sugar och Saint Gobain har inte heller minskat sina koldioxidutsläpp. 

Mer än hälften av Aalborg Portlands energi för cementproduktion kommer från kol och koks, vilket också återspeglas i företagets titel som Danmarks största koldioxidutsläpp.  

- Nu visar det sig att Aalborg Portlands koldioxidutsläpp har ökat med mer än 30 procent. trots att cementproducenten enligt regissör Michael Lundgaard Thomsen både har investerat "stora summor i gröna lösningar" och har klimatmål, skriver DR.