Norge vill använda sin överskottsvärme för användning vid andra anläggningar

DigiPlex öppnade nyligen andra av två nya norska datacenter på en månad i och med attde skapade ett nytt campus på Hobøl. Foto: DigiPlex

Olje- och energiminister Tina Bru kommer att kräva att datacenter och andra stora elkraftverk på norsk mark blir informerade om de kan använda sin överskottsvärme för användning vid andra anläggningar.

Det måste kontrolleras om överskottsvärme från datacenter på norsk mark kan utnyttjas. Detta är ett samrådsförslag från det norska olje- och energiministeriet.

Samrådsförslaget är en uppföljning av EU:s energieffektivitetsdirektiv, men olje- och energiminister Tina Bru säger att hon ville att de norska kraven skulle bli ännu strängare än EU.

Hon vill att kravet att undersöka användningen av överskottsvärme också ska gälla eldrivna anläggningar som datacenter, där EU:s krav endast gäller anläggningar som drivs med gas, olja, avfall och bioenergi.

- EU ställer först och främst krav på anläggningar som drivs med termisk energi. Men vi anser att det också är lämpligt att ställa krav på datacenter, säger Bru till E24.

Målet är att kravet på analyser kan bidra till ännu bättre energianvändning. Det mesta av strömförbrukningen i ett datacenter går till kylning och det ger mycket överskottsvärme.

Enligt förslaget kan värmen användas till exempel i fjärrvärmenätet i städer eller för att leverera värme till industrin, fiskodlingarna eller simbassängerna.

EU-kraven gäller anläggningar med mer än 20 megawatt. Bru kommer att ställa liknande krav, men föreslår att datacenter med en effekt på mer än två megawatt också ska göra analyser av om överskottsvärmen kan vara användbar.