Bruken miljardinvesterar i skuggan av pandemin

I skuggan av pandemin kraftsamlar svensk skogsindustri och har de senaste månaderna offentliggjort investeringar på många miljarder för att bygga ut kapaciteten. Först ut var Södras massabruk i Värö som i maj i år förklarade att de planerar att öka massakapacitet från 425 000 ton till 700 000 ton, vilket är maxgränsen för vad miljötillståndet medger. Några månader senare, i augusti tillkännagav SCA att de kommer att lägga 1,45 miljarder kronor på en ny CTMP-linje i Ortvikens pappersbruk för en ökad årlig produktion om 300 000 ton massa. Nyheten överskuggades dock helt av det andra beskedet för dagen, som var av tråkigare slag; att SCA kommer att lägga ned tryckpappersverksamhet i samma bruk, vilket beräknas beröra 800 medarbetare. I november gick Stora Enso ut med att de planerar att investera upp till 8,7 miljarder i Skoghalls bruk för att öka kartong- och massakapaciteten där.

Lite senare samma månad stod det också klart att Metsä Board planerade investering i Husums massabruk i en ny turbin och ny sodapanna fått grönt ljus. Det handlar om en investering på 320 miljoner euro, som senare kan bli betydligt större då den bara avser en ”första uppgraderingsfas” av massabruket. Ytterligare ett Metsä-projekt i mångmiljardklassen ligger i startgroparna och kan snart komma att tillkännages. I Katrinefors bruk i Mariestad vill nämligen Metsä Tissue utöka mjukpapperskapaciteten. Om planen går i lås och miljötillstånd beviljas kommer man sätta sprätt på 2,5 miljarder i fabriken och öka produktionen av mjukpapper med mer än det dubbla, från 70 000 ton till 145 000 ton. Därtill kan fabriken ge 50 till 100 nya jobb. Mer om Metsä Tissues ambitiösa planer för Katrinefors bruk kan du läsa i det här numret av Nordisk Papper & Massa.

Covid-19-pandemin och den ekonomiska nedgången i global skala som den gett upphov till verkar inte ha haft någon dämpande effekt på investeringsviljan hos svensk skogsindustri. Den tycks ju gå stick i stäv med strategin att dra åt svångremmen och skära ned på personalkostnader i orostider - en strategi som i vilket fall stora delar av den exportorienterade tillverkningsindustrin följer. Å andra sidan sägs ju att det är i lågkonjunkturer man gör som klokast i att sjösätta stora infrastruktursatsningar och detsamma kan sägas om andra stora framtidsinvesteringar. Men när det specifikt gäller skogsindustrin kan en nyckel finnas i en rapport som nyligen publicerats. Marknadsrapporten ”Unbleached Softwood Kraft Pulp Market Growing with the Increase in Demand for Sustainable Packaging”, framtagen av Future Market Insights, framhåller att det just nu råder goda tillväxtutsikter för oblekt NBSK-massa, något som förstås gynnar barrmassaproducenterna. Den globala marknaden för oblekt barrmassa förväntas växa med 4,6 procent under prognosperioden 2020 till 2030.

Orsaken är bland annat de starka tillväxtprognoserna för biobaserat förpackningsmaterial, drivet av det ökade klimatfokuset men också av ekonomiska skäl, då förpackningar av kartong är så pass kostnadseffektiva. Rapporten pekar också på de mångsidiga användningsområdena för oblekt NBSK-massa som en framgångsfaktor.

Trevlig läsning!

Simon Matthis