3D-anläggningskonstruktion för alla projektstorlekar

Foto: CADMATIC

Högre kvalitet förenat med högre produktivitet

Det kan inte bli lättare att använda 3D designverktyg för anläggningskonstruktion. Oberoende av projektens storlek har CADMATIC en effektiv lösning för alla specifika behov. Med hjälp av rörspecifikationer och komponentkataloger kan konstruktören fokusera på design istället för att oroa sig för till exempel materialval. Inbyggd kollisionskontroll och andra kontrollfunktioner hjälper konstruktören att nå högre produktivitet och kvalitet vilket leder till förbättrade marginaler.

Flexibel licenshantering ger direkta besparingar

Varierar behoven? Få företag har en konstant arbetsbelastning. Med en flexibel licenshantering som följer kundernas behov erbjuder CADMATIC kunderna en konkurrensfördel. Med CADMATIC kan man dessutom samarbeta över nationsgränser lika lätt som om man arbetar tillsammans i samma kontorsutrymmen. Under tider med mycket distansarbete fungerar CADMATIC som en förenande länk. Vill ni börja försiktigt och känna er för? För mindre projekt erbjuder CADMATIC Primary, ett 3D design seat med full funktionalitet till ett starkt reducerat pris. Då projekten blir större är det lätt att uppgradera till en obegränsad version av CADMATIC 3D designsystem.

Strukturerad och lättillgänglig information som utgör basen för en digital tvilling

All information som skapats och sparats i 3D modellen och i dess databas finns tillgänglig för att skapa intelligenta ritningar och materiallistor. Man kan snabbt och enkelt att kontrollera att ritningar, isometrier eller materiallistor stämmer överens med själva modellen, och systemet varnar  om det uppstår skillnader mellan dokumentationen och den senaste designen. 3D modellen och dess databas utgör en central del av en digital tvilling, som i sin tur kan integreras i underhållssystem eller andra system för drift och underhåll.

 

bild
Foto: CADMATIC

 

Moderniseringsprojekt i befintliga anläggningar

De flesta konstruktionsprojekt handlar om modernisering, kapacitetsutbyggnad eller förändringar i befintliga anläggningar. Genom att importera punktmoln till 3D omgivningen kan befintliga anläggningar, vars digitala dokumentation är bristfällig, göras tillgängliga i CADMATIC. Om anläggningen är digitalt dokumenterad är det även möjligt att importera 2D och 3D ritningar samt 3D modeller till CADMATIC som fungerar som en bas för fortsatt arbete.

Minimala krav på infrastruktur, bandvidd och effektivt

Att ta ett modernt databaserat 3D designsystem i bruk behöver inte innebära stora investeringar i infrastruktur eller personalutbildning. Eftersom 3D modellens data sparas i en databas istället för i ritningsfiler, är kraven på minnesutrymme små och datahanteringen inom och mellan projektparterna problemfri. CADMATIC har utvecklat systemet så att det är lätt att ta i bruk och använda. Systemet kan implementeras på distans och därtill finns ett heltäckande urval distanskurser som är tillgängliga för självstudier. Att personal kan gå kurserna enligt sin egen tidtabell är speciellt viktigt för mindre företag. Materialet förblir dessutom tillgängligt för repetition eller senare komplettering. CADMATIC har även ett erkänt effektivt och kunnigt supportteam ifall det behövs ytterligare hjälp.

 

bild
Foto: CADMATIC

 

Allt detta gör att CADMATIC är ett mycket lätt system att använda och det passar allt från enmansföretag till större koncerner, och från mindre moderniseringsprojekt till komplexa megaprojekt. CADMATIC har ingen övre projektgräns.

Vill ni veta mer om CADMATICs lösningar, vänligen kontakta Janne Hallgren på, janne.hallgren@cadmatic.com eller besök vår webbsida www.cadmatic.com/en/process-and-industry.