Lyckad start för Logents partnerskap med Saab

Logent vill lyfta Saabs logistikförmåga. Foto: Logent

Logent tog över produktionslogistiken hos Saab i Linköping vid årsskiftet och har under de tre första kvartalen haft en lyckad start av partnerskapet. Utöver ett effektivt och problemfritt övertagande av produktionslogistiken har Logent dessutom påbörjat en transformationsresa för att lyfta Saabs logistikförmåga. På relativt kort tid har ett 50-tal förbättringsinitiativ genomförts, inom exempelvis processförbättringar, digitalisering, ny teknik och innovation samt förändrade arbetssätt.

– Vi står nu rustade att möta den kommande taktuppgången i Saabs produktion, säger Fredrik Håkansson, COO för Logent Group.

Saab står inför en kraftig tillväxt med leveranser av Gripen till Sverige och Brasilien. 
I samband med detta har Saab sedan årsskiftet ingått ett samarbete med Logent för att skapa effektiva logistiklösningar och för att säkerställa produktionskapacitet.

– Vår produktionsorganisation är beroende av en effektiv och väl fungerande produktionslogistik där Logent hittills gjort ett stabilt arbete för att tillgodose Saabs produktionsbehov och jag ser positivt på den påbörjade förändringsresan, påpekar Matti Olsson, Produktionschef Saab Aeronautics.

– Samarbetet med Saab präglas av öppenhet, partnerskap och en gemensam utvecklingsagenda. Vi är nöjda med inledningen av partnerskapet men samtidigt har båda parter högt ställda ambitioner för logistikutvecklingen framåt för att säkerställa Saabs position som ledande aktör på marknaden. Jag är övertygad om att vi under de kommande åren tillsammans kommer lyfta Saabs förmåga till en helt ny nivå, säger Joel Engström, Business Development Director på Logent Group och tillika kundansvarig för partnerskapet med Saab.