Färgkodad underhållssäkerhet i livsmedelsindustrin med Lockout/Tagout

Lockout/ Tagout

En stor livsmedelsbehandlare behöver kunna stänga av strömmen och säkra alla maskinenergikällor för att kunna bedriva säkert underhållsarbete på maskinerna. De kräver tydliga visuella indikatorer för att snabbt identifiera vilka specialteam som har neutraliserat specifika energikällor.

Livsmedelssäkerheten är av yttersta vikt i livsmedelsindustrin. Förorenade livsmedelsprodukter kan äventyra kundernas liv och snabbt förstöra ryktet för bearbetningsanläggningar och produktvarumärken. För att undvika detta måste utrustningen i livsmedelsindustrier genomgå regelbundna underhåll. Alla varianter av utrustning som behöver regelbundet underhåll kräver att livsmedelsföretag har flera utbildade och även specialiserade team av medarbetare vilka behöver utrustas med lämpliga verktyg för att kunna utföra ett säkert servicearbete på maskinerna.

Lösning

Brady föreslår en komplett Lockout/Tagout-lösning, inklusive unika och innovativa SafeKey-hänglås.

SafeKey-hänglås kan erhållas i 9 färger med matchande, färgkodade nycklar. Alla medarbetare som är involverade i underhållsarbete ges ett färgkodat lås eller en uppsättning lås med en matchande nyckel, beroende på specialitet eller yrke. Tack vare en innovativ låsmekanism finns över 100 000 nyckel- och låskombinationer så att Brady kan säkerställa att varje SafeKey-hänglås och -nyckel är unika, vilket ökar Lockout/Tagout-säkerheten. Alla tillhandahållna lås- och nyckelkoder sparas i listor utan extra kostnad. Större uppsättningar med huvudnycklar och övergripande huvudnycklar finns tillgängliga så att teamledare kan öppna alla lås i sina team, och en säkerhetschef kan öppna samtliga lås i anläggningen eller företaget.

Vi kan också leverera specifika lockout-enheter som kan blockera alla slags identifierade energikällor och låsa dem i frånslaget läge. Dessa inkluderar mycket praktiska, hopfällbara lockout-enheter för spärrventiler, mångsidiga lockout-enheter för kretsbrytare, grupplösningar för lockout och mycket mer. Medarbetare kan enkelt säkra dessa enheter med ett eller flera SafeKey-hänglås för att hålla maskinerna neutraliserade tills underhållsarbetet är avslutat.

Relevanta medarbetare kan enkelt komma åt godkända Lockout/ Tagout-procedurer i Smart Lockout-appen från Brady. Appen vägleder dem genom en serie steg för säkert och effektivt underhåll, och varje stegs slutförande kan bekräftas i rapporteringssyfte. Bradys Lockout/Tagout-tekniker kan skriva effektiva, högklassiga procedurer i programvaran LINK360 så att de enkelt kan godkännas, redigeras, storleksanpassas och kommuniceras på arbetsgolvet.

Bradys Lockout/Tagout-tekniker kan också hjälpa anläggningens säkerhetschef och driftchef att identifiera relevanta energikällor. Energikällor kan identifieras med Bradys specialiserade metall-detekterbara, anti-kontaminerings ToughWash-etiketter.

Läs hela artikeln om lösningen och resultatet!

 

 

BRADY AB

Kista, Swerige

Tel: 08 - 590 057 30

Mail: cssweden@bradycorp.com

www.brady.se