Få truckarna att rulla stadigt igen

Bild: Geobear.

När truckarna inte längre kan ta sig fram till ställagen eller behöver åka omvägar för att komma fram till lastkajen, då påverkas effektiviteten på arbetsplatsen. Detta beror många gånger på att sprickor uppstått i golvet, eller betongplattor som sjunkit. Till att börja med kan det tyckas vara ett litet problem, men både säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt kan detta leda till höga kostnader. Säkerhetsmässigt för att risken finns att gods tappas eller i värsta fall att trucken välter. Kostnadsmässigt för att “många bäckar små” vad gäller extra transporttid på lagret över tid utgör en stor minskning av effektiviteten, för att inte tala om kostnaden för eventuella arbetsskador som kan uppstå.

 

Truckarna kom inte fram till ställagen Sjunkande betongplattor har bland annat varit ett problem för Scania, vars truckar inte kunde komma fram till ställagen. Nivåskillnaden på betongplattorna ledde till att oerfarna truckförarna inte längre kunde plocka gods från hyllorna, då kanten stoppade truckarna.

 

Problemet löstes dock effektivt med hjälp av geopolymerinjektering. Expanderande geopolymerer injekteras via 12 millimeters hål, enligt en förutbestämd injekteringsplan, ner under betongplattorna för att lyfta dessa tillbaka till ursprungligt läge.

 

Geopolymerinjektering lyfter industrigolv

Att stora betonggolv drabbas av sättningsproblem är vanligt, oavsett om det gäller en lagerlokal, produktionslokal, livsmedelsbutik eller ishallar. Att påla om en stor affärslokal är mycket tidskrävande och innebär i hög utsträckning att verksamheten flyttas temporärt och lokalerna töms och utryms. Med geopolymerinjektering kan detta undvikas. Arbetet sker inom en begränsad yta åt gången vid den tidpunkt som passar verksamheten bäst. Är processen mycket känslig kan arbetet utföras nattetid eller då annan service pågår. Värme- eller kylslingor i golvet kan lokaliseras och borrning kan ske där dessa inte går, vilket gör att även uppvärmda eller kylda betonggolv kan repareras och återställas utan bekymmer.

 

Vid geopolymerinjektering är etablering och avetableringstiden kort och 15 minuter efter avslutad injektering kan området belastas fullt igen. Det gör att metoden är lämplig för alla typer av verksamheter, även dessa där skift pågår dygnet runt.

 

Misstänker du att dina betonggolv kan vara drabbade av sättningsproblem och till följd av detta sprickor och nivåskillnader, är rekommendationen att genomföra en sättningsinspektion för att klarlägga rotorsaken till dessa och en åtgärdsplan. Geobear genomför geopolymerinjektering för industrilokaler, infrastruktur och privata bostäder i hela Sverige.