Kostnaderna för norska oljeproduktionen har halverats

Kostnaderna för den norska oljeindustrin har sedan 2014 mer än halverats, enligt en ny rapport från det norska Oljedirektoratet i Norge. Även under 2017 och 2018 förväntas investeringskostnaderna bli lägre än under 2016 än år 2019, säger direktoratet.

I en stor analys av norska oljesektorn som publicerades nyligen, hyllade det internationella undersökningsföretaget Wood Mackenzie den norska oljeindustrin för deras insatser för att minska kostnaderna och för investeringsbeslut som har skapat många högkvalitativa projekt

- Norge sticker definitivt ut på en global skala, säger chefsanalytiker för Norge, Neivan Boroujerdi från Wood Mackenzie till norska tidningen DN.

Analytikern påpekar att före oljekrisen inträffade det globalt cirka 40 investeringsbeslut för större olje- och gasprojekt och att Norge stod för cirka tio procent av dem. Under krisåren 2015 och 2016, uppgick antalet investeringsbeslut globalt till cirka tio per år, men Norge hade fortfarande totalt åtta investeringsbeslut på två år. I år räknar analytikern med att det globala antalet beslut ökar till 20 och att Norge kommer fortfarande att ligga någonstans mellan tre och fem beslut per år.