Finländska storbolag köper fortfarande stål med jätteutsläpp

Stålverket i finländska Brahestad har emellertid planer på att minska utsläppen av järn i masugnarna. Utsläppen blir historia om några år om allt går enligt de planer för fossilfritt stål som SSAB presenterade nyligen. Foto: SSAB

Få bolag har koll på underleverantörernas utsläpp, enligt en utredning som gjorts av en miljöorganisation. Så gott som inga av bolagen har satt upp mål eller vidtagit åtgärder för att köpa hållbart stål.

Stålproduktion orsakar enorma koldioxidutsläpp och finländska bolag som använder stål är en del av problemet. En rapport av Hiilivapaa Suomi, ( Koldioxidfritt Finland) en kampanjorganisation för ett fossilfritt Finland, har granskat en rad finska bolag och ger dåliga poäng till dem alla.

Många bolag har satt upp mål för att den egna verksamheten ska vara hållbar, men funderar mindre på underleverantörerna.

Bristfällig rapportering

– Målsättningarna för att minska underleverantörernas utsläpp saknas helt, säger Vera Kauppinen, kampanjspecialist vid Hiilivapaa Suomi till nyhetssajten Svenska Yle.

Kauppinen listar tre centrala problem: rapporteringen, målsättningarna och åtgärderna. Rapporteringen är bristfällig, medan målsättningarna och åtgärderna är obefintliga.

Hiilivapaa Suomi valde ut sammanlagt 11 finländska bolag i branscher som importerar stål. Procenten visar hur väl bolagen uppfyller hållbarhetskategorierna.

Maskintillverkare:

Valmet: 21 %

Metso Outotec: 14 %

Kone: 12 %

Wärtsilä: 11 %

Byggbolag:

Skanska: 11 %

YIT: 7 %

Bolag som tillverkar konsumentprodukter:

Fiskars: 18 %

Harvia: 8 %

Bolag som äger vindkraftsparker:

OX2: 7 %

Enersense: 6 %

Varv:

Meyer Turku: 6 %

Poängsättningen bygger på dokument från offentliga källor.

Jämförelsen fokuserar på tre delområden: Rapportering, målsättningar och incitament för underleverantörer. Incitamenten har den största tyngden, eftersom de representerar de faktiska åtgärderna för att förbättra hållbarheten.

Producera miljövänligt stål

Hiilivapaa Suomi har publicerat en noggrannare beskrivning av metodologin.

Åtgärderna handlar om att skapa incitament för underleverantörerna att verkligen börja producera hållbart stål. Det kan ske genom att ställa krav på leverantörerna, eller betala mer för fossilsnålt stål.

Till exempel kan det handla om att avtala om att köpa fossilsnålt stål så fort det finns på marknaden. Enligt Kauppinen har bilindustrin till exempel gett sådana löften, vilket är ett viktigt steg för att skapa en marknad för stålet.

Stenkol kan ersättas med vätgas

Stålproduktionen står för över 7 procent av de globala koldioxidutsläppen.

En stor orsak till utsläppen är att man främst använder stenkol för produktionen. Stenkol kan ersättas med vätgas för att reducera järnmalm. El kan i sin tur användas för ugnarna som används för att tillverka stålprodukter.

I Europa och USA används alltmer el för produktionen. I Asien är stenkol ändå dominerande. Ett hinder är att omställningen kräver enorma investeringar i elproduktion och elnät. Tillverkningen av vätgas kräver också väldigt mycket energi.

Den globala efterfrågan på stål förutspås öka. Bernt Nordman, klimatchef vid Världsnaturfonden WWF Finland, säger att en stor del av stålfabrikerna samtidigt närmar sig slutet av livscykeln. Därför är tiden inne för att försöka påverka investeringsbesluten och göra produktionen mer hållbar.

– Vi måste bygga upp infrastrukturen för vätgas och elektrifiering, säger Nordman, till nyhetssajten Svenska Yle.

Stora stålverk

I Finland står stålproduktionen för hela 10 procent av de totala koldioxidutsläppen.

De två stora stålverken finns i Torneå och i Brahestad, som båda har planer på att minska utsläppen. Samtidigt finns planer på ett nytt stålverk i Ingå som planerar produktion med vätgas.

Källa: Svenska Yle