Kuusakoski investerar i den första kolfria stålåtervinningsanläggningen

Den nya anläggningen kommer att byggas i hamnen Veitsiluoto, Kemi. Hamnförbindelsen länkar effektivt sjöfrakt till järnvägs- och vägtransporter. Bild: Kuusakoski

Återvinningspionjären Kuusakoski, en föregångare till den gröna omställningen, kommer att bygga en första stålåtervinningsanläggning på marknaden som kommer att använda den senaste koldioxidfria tekniken.

Investeringen svarar mot den växande efterfrågan på återvunna metaller i Finland och Sverige och kommer att öka Kuusakoskis årliga återvinningskapacitet med 150 000 ton, eller 25 procent.

Investeringar stödjer koldioxidneutralitetsmål för stålindustrin

Investeringen gör det möjligt för Kuusakoskis kunder, som Outokumpu, världsledande inom hållbart rostfritt stål, att använda ännu mer exakta koldioxidavtrycksberäkningar och renare återvunnet stål i sin produktion, vilket ytterligare kan minska koldioxidavtrycket för stålprodukter.

Unikt projekt färdigställt 2025

Den nya anläggningen kommer att producera betydligt högre nivåer av renhet i sina återvunna råvaror och den kommer att ha förbättrad separationsförmåga. Detta är möjligt tack vare ny teknik som används vid förbehandling och analys av materialet. Den unika förbehandlingstekniken har till exempel utvecklats tillsammans med ledande experter och det finns ingen liknande uppställning som används någon annanstans.

Det totala värdet av investeringen är 25 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro kommer att finansieras av Business Finland från RRF-finansiering (Recovery and Resilience Facility). Bygget av anläggningen är planerad att påbörjas nästa år. Den nya anläggningen är planerad att vara i drift 2025 och när den väl är i drift kommer den att sysselsätta cirka 20 personer.