Credit Suisse erhåller nytt lån

Demonstration framför Credit Suisses huvudkontor i Bern. Foto: Wukipedia Common Lic. Kredit: Hadi

Det bedöms att en sådan fusion skulle vara den mest betydelsefulla för Europa sedan finanskrisen.

En av de största konsekvenserna av den gångna veckans oroligheter är att den schweiziska banken Credit Suisse befinner sig i en likviditetskris. Nu rusar de inblandade parterna för att komma med något att offentliggöra före marknaden öppnar.

Hundratals miljarder

Bankkrisen: Europeiska, amerikanska och japanska banker tappade hundratals miljarder i marknadsvärde.

Kollapsen av SVB har skadat bankväsendets förtroende.

Den 167-åriga banken har tappat en fjärdedel av sitt marknadsvärde. Kapitalflykten ledde till att man blev tvungen att ta ut motsvarande 51 miljarder euro i lån från den schweiziska centralbanken.

Lånet inte tillräckligt

Därför lär nu schweiziska myndigheter pressa giganten UBS att ta över Credit Suisse. Mätt i rörelseintäkter är UBS-gruppen mer än dubbelt så stor som Credit Suisse. Den finansiella institutionen UBS kallar sig själv världens största förvaltare av privata tillgångar.

Stora åtgärder, knapp tid, minimal offentlighet

Schweizisk lag kräver sex veckor för aktieägarna att överväga en fusion som denna. Det är en lag som skulle vara svår att följa i den givna situationen. Enligt tre anonyma källor till Financial Times (bakom betalmur) planerar landet att utnyttja nödåtgärder för att godkänna fusionen utan ägarnas samtycke.

UBS ledning lär i sin tur ha meddelat att de skulle behöva 6 miljarder euro för att täcka kostnader som skulle uppstå genom övertagandet av den krisande konkurrenten.

Nytt lån

Nyligen försäkrade den schweiziska finansiella tillsynsmyndigheten Finma i ett pressmeddelande att Credit Suisse möter myndighetens krav på kapital och likviditet för systematiskt viktiga banker. I mitten av mars meddelade Credit Suisse om det nya lånet från centralbanken.

Sedan dess har schweiziska myndigheter, UBS och Credit Suisse konstant låtit bli att kommentera, trots upprepade förfrågningar från olika medier. Informationen om UBS inblandning och planerade åtgärder har läckt ut via anonyma källor.

Källor: Financial Times, BBC, Reuters, UBS, Finma