EC presenterar plan för en europeisk vätgasbank med lansering i slutet av 2023

Pump som levererar vätgas till en fordonsflotta. Fotograf: Claudio Centonze. Källa: Europeiska kommisionens audovisuella Service.

Europeiska kommissionen (EC) presenterade nyligen ytterligare detaljer om den planerade europeiska vätgasbanken och meddelade att banken ska kunna vara operativ i slutet av året och att den kommer att baseras på fyra så kallade pelare.

Ett meddelande som publicerats av EU säger att bankens mål är att skapa en första marknad för förnybar vätgas genom att koppla utbudet till den växande efterfrågan från europeiska kunder. Det kommer att främja både inhemsk produktion och import.

I september förra året, när EU-presidenten Ursula von der Leyen för första gången presenterade planen om skapandet av en sådan bank, sa hon att EU kommer att kunna investera 3 miljarder EUR (3,2 miljarder USD) för att hjälpa till att bygga den framtida marknaden för vätgas.

Ska minska kostnadsgapet

- I avsaknad av en tillräcklig grön marknadspremie för tidiga projekt är strategin bakom den europeiska vätgasbanken att täcka och så småningom också minska kostnadsgapet mellan förnybar vätgas och de fossila bränslen som den kan ersätta, sägs det i det nyligen släppta dokumentet.

Två av de fyra bankpelare som anges i meddelandet tar formen av nya finansieringsmekanismer som ska stödja produktionen både inom EU och internationellt. Som en del av den första utarbetar kommissionen för närvarande pilotauktionerna om förnybar vätgasproduktion. Den första auktionen beräknas äga rum under hösten 2023 med en budget på 800 miljoner euro. Som en del av det kommer vätgasproducenterna att få ett bidrag i form av en fast premie per kg producerad vätgas för upp till 10 års drift.

Fokuserar på import

Den andra pelaren har också formen av en auktion men denna gång fokuserad på import. Som en del av systemet kommer leverantörer från tredjeländer eller EU-avtagare som kontrakterar med tredjelandsproducenter att kunna ansöka om en grön premie.

Den tredje bankpelaren är kopplad till transparens och samordning – bedömning av efterfrågan, infrastrukturbehov, vätgasflöden och kostnadsdata – och den fjärde omfattar samordning och blandning av befintliga finansiella instrument med ny offentlig och privat finansiering, både inom EU och internationellt. 

Källa; EU/Europeiska kommissionen