Nordiska EU-länder avvisar nya pengar för grönt statsstöd

Gemensam EU-finansiering kan dock innebära att danska och andra nordiska skattebetalare måste stödja företag i andra EU-länder. Det är en av anledningarna till att de nordiska länderna säger nej. Tyskland är också skeptiskt till att behöva hitta nya pengar. Foto: Wikipedia Common, kredit: Mangan02

Danmark, Sverige och Finland är skeptiska till att satsa nya statliga pengar om stöd i konkurrens med USA.

De nordiska länderna i EU går däremot samman för att motsätta sig nya pengar till grönt statligt stöd.

Det står klart efter möten mellan EU-ländernas utrikesministrar nyligen i Bryssel och mellan konkurrensministrarna i Stockholm.

Finansieras inom EU:s befintliga budgetar

Danmark, Sverige och Finland vill ha ett ingripande för att motverka konkurrensen från USA som har föreslagit massivt statligt stöd till gröna företag via den så kallade inflationsreduktionslagen. EU:s förslag bör dock finansieras inom EU:s befintliga budgetar, heter det.

- Det rör sig om svåra farthinder. Och jag tror att många kan se att det svåraste kommer att vara frågan om pengarna. Det är bäst att säga att det finns ganska mycket pengar i systemet redan, säger Sveriges energi- och industriminister Ebba Busch.

Sverige tog över ordförandeskapet i EU den 1 januari. Därför var svenskarna på tisdagen värdar vid mötet för EU-ländernas ministrar på konkurrensområdet. Ett av målen för det svenska ordförandeskapet är att långsiktigt öka EU-ländernas konkurrenskraft.

Gäller att stärka företagen

Det kan ses som ett försök att få andra EU-länder att lyfta blicken från EU-kassan och titta på vad man kan göra på lång sikt när det gäller att stärka företagen, men utan nya pengar till statligt stöd.

Danmark är också skeptiskt till att behöva hitta nya pengar för statligt stöd. I stället måste till exempel fokus ligga på att ge snabbare tillstånd för gröna projekt, sa utrikesminister Lars Løkke Rasmussen (M) på måndagen.

Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen påpekar att det finns nästan 2000 miljarder euro i outnyttjade medel i EU:s budget och coronafond.

- Vi måste komma med ett svar på USA:s Inflation Reduction Act. Men vi måste vara försiktiga med att komma med svar som faktiskt kommer att visa sig vara självdestruktiva, sa Tytti Tuppurainen vid det senaste utrikesministermötet.

Kan snedvrida konkurrensen

Liksom de övriga nordiska länderna befarar hon att lösare regler för statligt stöd kan snedvrida konkurrensen inom EU. Här har stora länder som Tyskland och Frankrike möjlighet att ge långt mer statligt stöd än mindre EU-länder.

Det vill EU-kommissionen motverka genom att hitta gemensamma pengar som kan ges till de EU-länder som inte har råd att betala ut statligt stöd till sina företag.

Stöder en suveränitetsfond

Frankrike anser å andra sidan att det är nödvändigt att motverka konkurrensen från USA. Det säger industriminister Roland Lescure.

- Frankrike stöder en suveränitetsfond. Vi måste hitta pengar för det.

- Det här är en långsiktig kamp och vi behöver mycket pengar för att utkämpa den, säger Roland Lescure.

Han är "än så länge" nöjd med storleken på EU-kommissionens plan, som presenterades nyligen.

- Men det kommer nog att behövas för oss för att vi ska kunna gå längre framöver, säger han.

EU-ländernas stats- och regeringschefer måste nu snart diskutera resultatet vid ett toppmöte i Bryssel. Förväntningen är att frågan om tilläggsmedel inte ska bereds förrän i sommar.

Källa: Energy Watch