"Den gröna energiomställningen och klimatomvandlingen är en villfarelse"

Mark P. Mills. Foto: Manhattan Institute, Public Relations

- Tillräckliga volymer mineraler bryts inte för att möjliggöra begränsning av klimatförändringarna, och vätgas kommer bara att göra allt dyrare och leda till avindustrialisering, säger Mark P. Mills och tillägger att världen helt borde överge begreppet klimatomvandling.

- Det pågår ingen övergång för tillfället. Bara för att vara tydlig med det. Det finns helt enkelt inga trovärdiga data, konstaterar Mark P. Mills.

Förutom att vara utbildad ingenjör, författare och partner i riskkapitalfonden Montrose Lane, som riktar sig till energiteknologi, har Mills titeln senior fellow i den amerikanska tankesmedjan Manhattan Institute for Policy Research.

Står i diametral opposition

Det är ett ganska klart påstående och ett som verkar strida mot aktuell hävdvunnen uppfattning. Trots en viss flyktig fysisk likhet med en något åldrad version av danska vindlobbyns ledare Jan Hylleberg, står Mills annars i en nästan diametral opposition till den vanliga sortens politiska förespråkare i nordiska energifrågor.

Fakta har betydelse

Enligt Mills åsikt, som baseras på en rad faktorer, är en framtida frånvaro av fossil energi en hägring.

- Fakta borde i slutändan ha betydelse, i motsats till retorik eller påståenden om vad som händer. Såsom att världen får 3 procent av sin energi från vind och sol, och med energiomvandling menar människor nästan uteslutande vind-, sol- och batterilagring, säger Mills:

- Om vi tittar på de senaste två decennierna av utgifter i USA och särskilt i Europa, så har något i storleksordningen på 5 miljarder USD spenderats, mer än så faktiskt, för att undvika att använda koldioxid, som vi har minskat med 2 procentenheter globalt. Det är fortfarande ingen övergång, och även om man tredubblar andelen av världens energi från vind och sol, ger det endast 10 procent av världens energi. Så var kommer resten ifrån? Tja, mest kolväten, säger Mills.

Körsbärsplockade fakta

- Dessa siffror är faktiskt verifierbara eftersom de förekommer i till exempel den brittiska oljegiganten BP:s senaste Statistical Review of World Energy. Ändå kan andra uppgifter lika gärna väljas, säger Mills.

Till att börja med har den proportionella ökningen av solceller och vindkraft i den globala energimixen som verkligen uppnåtts under de senaste två decennierna skett, enligt Mills, samtidigt som världens aggregerade energiförbrukning ökade med 44 procent.

Ett problem i sig själv

Mills:

- Ett annat faktum kan vara att installerad vindkapacitet har ökat med en faktor 50 inom samma tidsram, medan soleffekten har multiplicerats med en faktor som långt överstiger 500.

- En sådan olikhet är dock ett problem i sig själv, inflikar Mills: Såsom indikeras av underrubriken i hans föredrag – Inescapable Mining Realities – skulle den påstådda illusiva energiövergången kräva enorma mängder råvaror, något som också andra har påpekat.

I november förra året citerades Siemens Energys vd Christian Bruch som sade att:

- Förnybara energikällor som vind behöver ungefär 10 gånger det mängd material jämfört med vad konventionell teknik behöver.

För få metaller bryts

- Geologiska data från IEA och andra visar mycket tydligt att världen inte bryter tillräckligt mycket av de grundläggande metallerna, inklusive den äldsta utvunna metallen, koppar. Vi måste öka kopparproduktionen med ungefär 200–300 procent under det kommande decenniet för att uppfylla dessa övergångsplaner. Det finns helt enkelt inga bevis någonstans för att det finns en utbyggnad av gruvkapacitet som motsvarar efterfrågan som kommer om vi försöker genomföra dessa planer, säger Mills till EnergyWatch.

- Även om regeringar beslutat att subventionera ny gruvproduktion, är den genomsnittliga tiden det tar att gå från upptäckt till att en ny gruva öppnas 16 år globalt.  Om man hade gynnsamma regleringar med modern teknik skulle du förmodligen kunna skära ner det till ett decennium. Men det skulle innebära att vi i morgon måste bestämma oss för att subventionera, accelerera och tillhandahålla, accelererade tillstånd över hela världen för hundratals gruvor.

Beroende av Ryssland

Men en av de största järnmalmsgruvorna i världen ligger i Ryssland, konstaterar Mills och fortsätter:

- Ryssland är den näst största tillverkaren av nickel. De är en av de största tillverkarna av aluminium, och även en stor tillverkare av koppar. Alla dessa metaller behövs. Om vi inför embargo mot ryska metaller, då måste vi få dem från någon annanstans, framhåller Mills.

(Intervjun har förkortats här, red.)

Källa: Energi Watch