Kina påskyndar godkännandet av nya kolenergiprojekt för att säkerställa energiförsörjningen

Ett kinesiskt kolkraftverk. Wikipedia Common Lic. Kredit: Bilden är tagen av Tobixen,

Kina riktar igen landets fokus på energisäkerhet och lovar att säkerställa tillgången på energi och elektricitet, samordna resurser och påskynda godkännandet av nya kolenergiprojekt, samtidigt som man uppmanade kolbearbetande företag att utöka produktionen när högsäsongen närmar sig.

Kraftproduktionsföretag bör lagra mer högkvalitativt kol för att säkerställa kraftproduktion under högsäsong, och ledande industrigrupper bör samordna resurser för att stödja anslutna kraftverk i sydvästra och nordöstra Kina med syfte att utnyttja sin kapacitet fullt ut och hjälpa till att fylla luckan i lokal kraftförsörjning och uppvärmning, enligt en rapport från China Securities Journal, med hänvisning till information från statsrådets statsägda Assets Supervision and Administration Commission.

Stabila leveranser

Kommissionen har nyligen implementerat dynamisk övervakning vid 195 kolgruvor, 572 kolkraftverk, 727 vattenkraftverk och 96 gaseldade kraftverk anslutna till statligt ägda företag, och som har ökat politiskt stöd, heter det i rapporten.

- Kina har använt både inhemska och utländska energiresurser för att säkerställa stabila leveranser för vinteruppvärmning, samtidigt som landets energimix ytterligare optimerats för att förbättra leveranssäkerheten i en komplex internationell energisituation, meddelar regeringen.

Rekordhögt

Sedan början av vinteruppvärmningssäsongen har landets tillgång på kol för elproduktion hållit sig på en hög nivå, med en kolinventering på rekordhöga omkring 175 miljoner ton, meddelade National Development and Reform Commission (NDRC).

Enligt uppgifter från Inner Mongolia Energy Bureau nådde regionens kolproduktion 970 miljoner ton under de första 10 månaderna i år, en ökning med 13,6 procent på årsbasis, varav 600 miljoner ton skickades ut ur regionen för att möta efterfrågan på kol i 29 regioner på provinsnivå över hela Kina.

I augusti tillkännagav Kinas statsråd att åtgärder skulle vidtas för att stödja elproducenter genom att emittera 200 miljarder yuan (28,22 miljarder USD) av specialobligationer för att hjälpa till med energiförsörjningen.

Diversifierar landets energikällor

Under tiden har Kina stärkt energisamarbetet med länder som Ryssland, Mongoliet och Kazakstan.

Energisektorns observatörer anser ”att den övergripande energiförsörjningen i Kina är sund, med produktionen av kol, petroleum och naturgas på uppgång, medan efterfrågan på marknaden är relativt stabil”.

Dessutom kommer en rad energisamarbetsavtal, särskilt ett långsiktigt avtal med Qatar, att ytterligare diversifiera landets energikällor och i hög grad bidra till Kinas energiförsörjningstrygghet, såväl som landets mål att nå koldioxidtopp och kolneutralitet.

Källa: National Development and Reform Commission (NDRC).