Hotet om lågkonjunktur kan försena avkarboniseringsprojektet inom tyska stålindustrin

Tyska Thyssenkrupp Uhde det enda företaget i världen som kan erbjuda, leverera och driftsätta kompletta koksugnar av alla slag från en enda källa. Foto: Thyssenkrupp Group

Efter ett rekordår står branschen inför en nedgång. Enligt experter hotas företag som Thyssen-Krupp eller Salzgitter av negativa konsekvenser för övergången till klimatneutral produktion.

Under många år ansågs stålindustrin vara den tyska industrins problembarn. Men 2022 kan tyska ståltillverkare oväntat se tillbaka på ett extremt lönsamt år.

Mångdubbling av vinsten

Tack vare ovanligt höga stålpriser har producenter som Thyssen-Krupp och Salzgitter inte bara kunnat öka sina vinster sedan början av året jämfört med föregående år, de har till och med mångdubblat dem – och efter många år av djupa kriser lika lönsamma som de var förra gången före finanskrisen 2007/2008, då stålindustrin hade upplevt en högkonjunktur utan motstycke.

Miljardbelopp

Hos Thyssen-Krupp, till exempel, steg ståldivisionens justerade resultat före räntor och skatter (EBIT) med otroliga 934 procent till 1,2 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret, som avslutades i september.

Hos Salzgitter fördubblades EBIT på icke-justerad basis under räkenskapsårets första nio månader till knappt 1,15 miljarder euro. Den schweiziska tillverkaren Swiss Steel kunde också öka sitt rörelseresultat med 12,3 procent till 90,7 miljoner euro.

Källa: Handelsblatt