Organisationen Finsk Industri öppnar kontor i Kiev efter att verksamheten lades ned i Ryssland

Kontoret för den finländska industrins East Office vid Helsingfors saluhall i Södra hamnen. Foto: East Office, kredit: Eva Elijas

Ett år gick åt till att hjälpa finska företag att dra sig ur Ryssland. Men nu ser East Office framåt och planerar för att delta i det arbete som behövs för att bygga upp Ukraina igen. Först måste det bli fred, understryker East Office vd Lauri Veijalainen.

Fred och humanitärt bistånd kommer först, men sedan är finsk industri redo att satsa på återuppbyggnaden i Ukraina, säger East Office vd Lauri Veijalainen.

Goda kontakter

Finsk industri är redo att satsa på återuppbyggnaden i Ukraina, säger East Office vd Lauri Veijalainen till Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet.

East Office, den finländska industrins sammanslutning för handel med Ryssland, utreder möjligheterna att under våren öppna ett kontor i Ukrainas huvudstad Kiev. Tanken är att anställa en person som redan bor i staden och som har goda kontakter i den ukrainska administrationen.

På så sätt finns East Office på plats när återuppbyggnaden efter Rysslands anfall och kriget börjar igen. Organisationens vd Lauri Veijalainen betonar ändå att det allra först gäller att få till stånd fred i Ukraina.

– När återuppbyggnaden sedan tar fart rör det sig om astronomiska summor och då är det bra att finnas på plats i tid, startsträckan blir kortare då, säger Veijalainen.

Ställde om fokusen

Ett eget kontor hjälper de finska företagen att följa med utvecklingen i Ukraina och komma underfund med vad de företag som vill delta i återuppbyggnaden måste beakta. Det är lättare att göra på plats än med Helsingfors som bas, poängterar East Office vd.

Finländska industrins East Office är en organisation som sedan 2008 samlat stora finska företag med verksamhet i bland annat Ryssland och Ukraina. Bland rådgivarna har till exempel Finlands tidigare statsminister Esko Aho funnits.

Rysslands anfall på Ukraina fick i alla fall organisationen att ställa om fokus. Efter att i ett år huvudsakligen ha agerat rådgivare för finska företag som lämnar Ryssland är siktet nu ställt på framtiden. Det egna kontoret i Moskva är stängt och blickarna alltså riktade mot Kiev i stället.

Källa: HBL