IEA: De globala utsläppen av CO2 förväntas nå toppen 2025

IEA: - De globala CO2-utsläppen förväntas minska långsamt från 37 miljarder ton årligen 2025 till 32 miljarder ton årligen 2050, uppskattar myndigheten. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Chris_LeBoutillier

Kriget i Ukraina och därmed stigande energipriser påskyndar den gröna omställningen, säger IEA.
De globala utsläppen av CO2 förväntas nå sin topp 2025, enligt en rapport från Internationella energibyrån (IEA), enligt den franska nyhetsbyrån AFP.

- Den globala energikrisen som utlösts av Rysslands invasion av Ukraina skapar betydande och långvariga förändringar som har potential att påskynda övergången till ett mer hållbart och säkert energisystem, står det i rapporten World Energy Outlook 2022.

Rapporten presenteras i Paris där byrån har sitt säte.Förra året sa IEA att "ingen tydlig maximinivå var i sikte". Investeringar i vind- och solenergi förväntas leda till minskade utsläpp.

Stigande energipriser

Trots investeringarna ligger dock världen fortfarande på kurs mot en temperaturhöjning på 2,5 grader. Det förväntas få en allvarlig påverkan på klimatet, skriver AFP.

Baserat på de senaste politiska planerna som världens regeringar presenterat i ljuset av stigande energipriser räknar IEA med en fördubbling av investeringarna i grön energi till två miljoner dollar årligen 2030. Det motsvarar nästan 14 miljoner danska kronor.

Det betyder inte bara att marknaden för energi och global energipolitik kommer att förändras på kort sikt, utan under de kommande decennierna, förklarar Fatih Birol, chef för IEA, enligt den tyska nyhetsbyrån dpa.
 

Max 2 grader

Om den globala temperaturökningen ska hålla sig inom de 1,5 grader som Parisavtalet kräver kommer det att krävas ännu mer investeringar i hållbar energi. Om det ska lyckas måste de globala investeringarna uppgå till fyra miljoner dollar årligen 2030 snarare än två miljoner dollar årligen. Det motsvarar nästan 30 miljoner danska kronor.

Målet är att temperaturen år 2100 är max 2 grader – och helst inte mer än 1,5 grader – högre än före den industriella eran på 1800-talet.

IEA är en organisation bestående av 29 medlemsländer som arbetar för spridning av grön energi.