Storbritannien: University of Birmingham etablerade innovationskluster för järnvägen vid Innotrans

Rail Innovation Cluster kommer att spela en nyckelroll i en snabbare och mer effektiv utveckling och adoption av teknik. Bild: Siemens Mobility

University of Birminghams Center for Railway Research and Education (BCRRE) öppnade nyligen ett nytt centrum för företag som vill tillföra järnvägssektorns innovationscluster.

Visionen för BCRRE Rail Innovation Cluster är att stödja små och medelstora företag med syfte att skapa större värde och innovation i järnvägssektorns leveranskedja, både i Storbritannien och utomlands.

Arbetar globalt

Med utgångspunkt i BCRRE:s långa erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag när det gäller att komma in i järnvägsbranschen som nystartade företag eller genom diversifiering från andra sektorer, kommer klustret att fokusera på tre kärnområden:

• Innovation – arbeta med industripartner för att påskynda och minska risken för innovationsprojekt;

• Små och medelstora företag - stödja små och medelstora företag att framgångsrikt förnya sig, inklusive utveckling av samarbetsprojekt med hjälp av BCRRE:s forskningsexpertis i världsklass;

• Internationellt – Utnyttja BCRRE:s internationella partnerskap för att skapa möjligheter för brittiska företag att arbeta globalt.

Består av dynamiska små och medelstora företag

Klustret kommer att vara ett centralt kunskapsnav för små och medelstora företag. Med ett branschperspektiv kommer det att vara leverantörer med branschkunskap och kopplingar, vilket är avgörande för BCRRE:s fortsatta framgång med att skapa "spin-out"-företag.

För "kunderna" - ramentreprenörer och tillverkare - kommer klustret att introducera nya och dynamiska små och medelstora företag, ge energi till leverantörskedjan och föra innovation till sektorn.

University of Birmingham Centre for Railway Research and Education är den idealiska platsen att leverera denna tjänst. Universitetet är en aktiv medlem i European Railway Clusters Initiative och är också den ledande organisationen i UK Rail Research and Innovation Network (UKRRIN). Klustret kommer att fungera som en bro mellan UKRRIN-medlemmar från industri och akademi, små och medelstora företag och internationella partner, inklusive genom ERCI.

Partnerskap inom industrin

-BCRRE Rail Innovation Cluster är ett stort initiativ som sammanför våra världsledande järnvägs FoU-kapaciteter vid universitet med vår omfattande kunskap, erfarenhet och partnerskap inom industrin, förklarade Alexander Burrows, BCRRE:s försäljningschef och vd för Innovation.

-Järnvägar spelar en avgörande roll när det gäller att ta itu med klimatförändringarna globalt, och det finns ett akut behov av att minska koldioxidutsläppen i transportnäten så snart som möjligt, sade Burrows,

-Vårt team arbetar redan effektivt med ett antal partners i riktning mot dessa mål och Rail Innovation Cluster kommer att spela en nyckelroll i en snabbare och mer effektiv utveckling och adoption av teknik. Vi ser fram emot att göra detta till verklighet.

Källa: University of Birmingham