Finländska regeringen vill förnya gruvlagen

Dagbrott i Kittilä, Finland. Foto: Wikipedia common Lic, Kredit: Agnico-Eagle Mines Limited

Regeringen i Finland har kommit med förslag till en ny gruvlag. Målet är bland annat att kommuner och invånare som berörs ska få bättre möjlighet att påverka beslut om gruvdrift.

Också andra delar av näringslivet ska uppmärksammas bättre när det gäller tillstånd för gruvdrift. Landskap, miljöfrågor och mångfald ska beaktas i högre grad än nu.

Förnyandet av gruvlagen är en del av en större helhet, säger näringsminister Mika Lintilä (C).

- I denna omvälvande tid för energiförsörjningen behöver vi viktiga mineraler som kan förädlas till högklassig teknologi. Det gäller inte bara Finland utan hela Europa", säger Lintilä.

Regeringen hoppas att en ny gruvlag kan träda i kraft om ett halvår.

Omstridd lag

Gruvindustrin oroar sig för att den nya gruvlagen ska göra tillståndsprocesserna dyrare och mer utdragna. Enligt gruvindustrins branschorganisation skapar de nya kraven tillsammans med den planerade gruvskatten ökade kostnader.

Särskilt kommunernas rätt att bestämma över gruvprojekt kritiseras av gruvindustrin, som anser att regeringen borde ha rätt att påverka möjligheterna för gruvprojekt om det råder brist på råvaror.

– Regeringens förslag till gruvlag stramar åt industrins verksamhetsförutsättningar samtidigt som Finland försöker hitta pengar för att betala elräkningarna i vinter, säger gruvindustrins verksamhetsledare Pekka Suomela i ett pressmeddelande.

Källa: Svenska Yle