Byggelement fördubblar kapaciteten

Foto: Byggelement

Byggelement, en leverantör av prefabricerade betongelement, meddelar att de gör sin största satsning hittills för att automatisera tillverkningen av betongelement och halvera cementbehovet.

450 miljoner kronor investeras i utbyggnad av anläggningarna i Ucklum och Hallstahammar. ”Tekniksprånget från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten på tillverkning av väggar och bjälklag fördubblas”, skriver Byggelement.

– Vi har höga ambitioner när det gäller både hållbarhet och automatisering av verksamheten, säger Med den här satsningen kan vi ytterligare minska klimatavtrycket genom ökad användning av alternativa bindemedel i vår betong, säger Carl Rülcker, vd på Byggelement, som är ett bolag inom Peabkoncernen.

I Hallstahammar kompletteras tillverkningen av bjälklag med en helt ny fabrik för tillverkning av både inner- och ytterväggar. På motsvarande sätt satsar man nu i väggfabriken i Ucklum, utanför Stenungsund, på tillverkning av bjälklag. Därigenom blir fabrikerna på båda orterna kompletta leverantörer av produkter för stora geografiska områden.

 I Hallstahammar nyanställs mellan 40 och 50 personer och i Ucklum skapas ett 20-tal nya arbetstillfällen. Det handlar om industrioperatörer som kommer att tränas upp internt inom ramen för produktionen och med senior handledning.