USA ska hjälpa Estland att bygga upp kärnkraft

Enligt Estlands miljöminister Erki Savisaar kommer samarbetet med USA genom FIRST-programutbildning att öka kunskapen hos Estlands specialister som överväger utplaceringen av små modulära reaktorer och hjälpa landet att fatta ett välgrundat beslut om genomförbarheten av att inkludera kärnenergi i Estlands energimix. Bild: Wikipedia, ee, usembassy

Estniskt-amerikanska FIRST-programmet lanserades först 2021 och nu utformas det för att fördjupa strategiska band, stödja energiinnovation och främja tekniskt samarbete med partnerländer om säker och säker kärnenergiinfrastruktur. Hittills har det amerikanska utrikesdepartementet tillkännagett 6,3 miljoner USD för att stödja FIRST-projekt över hela världen.

Estland uttryckte sin önskan att gå med i programmet i slutet av 2021, och nu har man kommit överens om inriktningen av utbildningsämnena och längden på det första utbildningsprogrammet.

Den inledande utbildningen kommer att äga rum praktiskt taget mellan februari och september och kommer att fokusera på kärnsäkerhet, säkerhet och icke-spridning. Utbildningssessionerna kommer att delta av representanter för regeringsdepartement, deras underavdelningar, universitet och intressenter.

Framtida kapacitetsuppbyggnad kommer att behandla upprättandet av nationella kärnsäkerhetsföreskrifter, utveckling av arbetskraft, engagemang för intressenter och platsbedömningar av ett kärnkraftverk.

Medvetna om ansvar

- Vi måste först ta reda på vilka möjligheter kärntekniken erbjuder och vara medvetna om det ansvar och de skyldigheter som är involverade, sade Estlands miljöminister Erki Savisaar.

- Eftersom Estland inte har någon tidigare erfarenhet av användning av kärnteknik och landet saknar expertis inom respektive område, är stödet och stödet från den amerikanska regeringen i denna process mycket nödvändigt och välkommet. Samtidigt är det att organisera utbildningen i inget tecken på att Estland redan har fattat sitt beslut angående kärnenergi eller någon specifik reaktorteknik, konstaterade Savisaar.

- Vi välkomnar Estlands ambitiösa ansträngningar att gå över från kolintensiva källor för kraftgenerering och för att säkerställa landets energioberoende, säger USA:s ambassad i Tallinn, Chargé d’Affaires Brian Roraff.

- FIRST-programmet ger omfattande expertis från den amerikanska regeringen, akademin, nationella laboratorier och industrin till estniska tjänstemän när de utforskar genomförbarheten av kärnteknik på ett sätt som överensstämmer med de högsta internationella standarderna för kärnsäkerhet, säkerhet och icke-spridning. Detta är ett stort beslut, och vi stöder Estlands noggranna övervägande av alla livskraftiga energialternativ.

Privat-offentlig samverkan

I april 2021 godkände den estniska regeringen formellt bildandet av en arbetsgrupp för kärnenergi (NEPIO) med uppgift att analysera möjligheten att införa kärnenergi i Estland.

Gruppen ska analysera teknologier och faktiska projekt under utveckling i andra länder, och bedöma om utvecklingen av ett kärnkraftverk ska utföras av staten eller den privata sektorn och vad möjligheterna till privat-offentlig samverkan kan vara. NEPIO kommer att presentera sina slutsatser och förslag för regeringen senast i september 2022.

Källa: World Nuclear News