Polen ändrar lagar för att påskynda investeringar i kärnenergi

Warszawa växer och behöver mer energi. Foto: Creative Commons Lic, kredit: Rudy and Peter Skitterians

Polens ministerråd har antagit ett utkast till rättsakt om ändring av lagen om förberedelse och genomförande av investeringar i kärnkraftverk och relaterade investeringar, meddelade landets nationella atomenergiorgan (Państwowa Agencja Atomistyki).

Huvudmålet med förändringarna är att förkorta tiden för investeringsprocessen.

I september 2022 tillkännagavs att sex stora tryckvattenreaktorer med en kombinerad installerad prestanda av 6–9 gigawatt elektricitet skulle kunna byggas till 2040 som en del av Polens plan för att minska sitt historiskt tunga beroende av kol.

Erhåller kostnadsfria data

Enligt den antagna tidsplanen kommer byggandet av det första kärnkraftverket i Polen att starta 2026, med den första reaktorn, med en kapacitet på 1–1,6 elektiska gigawatt, som tas i drift 2033. Efterföljande enheter kommer att implementeras vartannat till vart tredje år.

Investeringen som krävs för detta uppskattas till 32 miljarder US-dollar.

De ändringar av lagstiftningen om investeringar i kärnkraft som nu antagits av den polska regeringen inkluderar att offentliga förvaltningsorgan, på begäran av en befogad investerare, kommer att tillhandahålla information och data kostnadsfritt för användning i samband med utförandet av uppgifter relaterade till kärnkraft, kraftverk och relaterade investeringar.

Katalogen över medföljande investeringar kommer också att utökas till att omfatta investeringar som är nödvändiga för att bedriva miljö- och platsforskning för byggandet av ett kärnkraftverk och tillhörande infrastruktur.

Beslutet om val av placering för investeringen och tillståndet för tillträde till fastigheten kommer även att förlängas för mätningar, provningar eller annat arbete som behövs för att upprätta projektets miljökonsekvensbeskrivning.

Genom ändringarna införs också möjligheten till tillfällig drift av en kärnteknisk anläggning under tiden mellan det att driftsättningstillstånd erhålls och det att drifttillstånd ges.

Erbjudande från Sydkorea

De nya reglerna beräknas träda i kraft i slutet av detta år.

I juli förra året tillkännagav Westinghouse Electric Company lanseringen av front-end ingenjörs- och designarbete - baserat på AP1000-teknologi - under ett anslag från USA:s handels- och utvecklingsbyrå "för att utveckla" kärnenergiprogrammet i Polen.

Franska EDF lämnade ett "icke-bindande preliminärt erbjudande" för leverans av sex EPR-reaktorer i oktober. Polen har också fått ett erbjudande från Korea Hydro & Nuclear Power att bygga sex APR-1400-reaktorer.

Kuststäderna Lubiatowo och Kopalino i den polska Choczewo-kommunen har utsetts till den prefererade platsen för landets första stora kärnkraftverk.

Polsk tung industri anammar också små reaktorer som ett sätt att undvika att bränna kol för processvärme och kraft.

Källa: World Nuclear News