Franska pappersindustrin tror trots allt på återhämtning

Franska företaget P Celimo producerar kraftmassa till Saillat pappersbruk samt pappersmassa. Foto: COPACEL.

Trots den ökande globala osäkerheten (Rysslands angreppskrig Ukraina, energimarknader, avtagande tillväxt, återupptagande av inflationen), hoppas den franska pappersindustrin att under 2022 fortsätta den starka återhämtning i aktivitet som observerades förra året.

Återhämtningen i pappersproduktionen 2021 (+7 procent) har gjort det möjligt att undvika bottenåret 2020:s siffror (-6,1 procent). Detta var ett av nyckelbudskapen som Philippe d’Adhémar, VD för Copacel levererade vid dess traditionella presskonferens som anordnades våras i Paris.

Avsmittande effekt

Den exceptionella tillväxten av BNP i Frankrike och Europa 2021 har haft en avsmittande effekt på konsumtionen och produktionen av pappersprodukter. Produktionen av pappersindustrin (papper, kartong och avsalumassa) nådde 7,4 Mt, vilket, på grund av den kombinerade ökningen av volymer och försäljningspriser, representerar en omsättning på 5,9 miljarder euro, en ökning med 25 procent jämfört med 2020. Denna återhämtning gällde både papper och kartong för förpackningar (+9,7 procent) och för grafiska applikationer (+8,7 procent).

Men på grund av den nästan stabila produktionen av förpackningspapper och kartong 2020 (-0,4 procent) och den kraftiga nedgången i produktionen av grafiskt papper samma år (-26,7 procent), ökade volymerna för denna andra papperskvalitet och styrelsen 2021 kommer inte att räcka för att kompensera för nedgången i produktionen.

Inget trendbrott

Volymökningen av denna andra papperskvalitet 2021 ändrar inte en grundläggande trend som observerats sedan mitten av 2000-talet i den franska och europeiska pappersindustrin (stängning av kapacitet inom det grafiska segmentet åtföljd av ökningar i förpackningssegmentet).

Sektorn för hygienpapper, å sin sida, såg sin produktion minska något 2021 (-1,8 procent) men efter ett år av ökning 2020, så att tonnaget som producerades 2021 är nästan identiskt med 2019.

Året 2021 kännetecknades av oväntade ökningar av produktionskostnaderna och betydande förlängningar av leveranstider för vissa typer av pappersprodukter

En följd av en lågkonjunktur 2020, följt av en stark BNP-tillväxt 2021 i de flesta länder, har resulterat i en markant ökning av råvaru- och energikostnader.

För den franska pappersindustrin har detta steg resulterat i en kraftig ökning av priserna på returpapper och kartong (+160 procent för återvunnen wellpapp 2021 jämfört med 2020) och trä.

Priserna multipliceras

Utöver denna rörelse har det skett en aldrig tidigare skådad ökning av energikostnader sedan 2021. Priserna på gas och el på grossistmarknaden har alltså multiplicerats med mer än 5 respektive 3 (genomsnitt 2021 jämfört med 2020).

Kombinationen av denna explosion i produktionskostnader och en markant ökning av efterfrågan har lett till en successiv ökning av försäljningspriserna på papper och kartong. Denna trend har förvärrats av längre leveranstider för flera pappersproduktfamiljer (grafiskt papper, kartong, flexibla förpackningar etc.). Detta är resultatet av balans mellan utbud och efterfrågan på europeisk skala.

När det gäller grafiskt papper är denna obalans ett resultat av de senaste årens omställning eller nedläggning av maskiner som producerar grafiskt papper, för att anpassa produktionskapaciteten till en marknad som fortfarande är strukturellt växande.

Drivkrafterna för utvecklingen av franska pappersindustrin kvarstår 2022, men multiplikationen av osäkerheter gör prognoser svåra

När det första kvartalet går mot sitt slut är orderböckerna fortfarande fulla för de flesta pappersprodukter och drivkrafterna för konsumtionen finns fortfarande.

Tillverkare gynnas

Tillverkare av grafiskt papper gynnas av en situation där det europeiska produktionsverktyget har underkapacitet (vilket inte var fallet under de senaste 15 åren). Företag som tillverkar förpackningspapper och kartong fortsätter att följa med förändringar i konsumtionsmönster (utveckling av e-handel, ersättning av engångsplaster).

Hygienpapperssegmentet gynnas av en ökad medvetenhet om hälsofrågor, samt av att konsumtionsställen som fortfarande är underbesökta (hotell, flygplatser etc.) förväntas öka gradvis.

Pappersindustrins publicering i mars av dess färdplan för minskning av koldioxidutsläpp påminner om de framsteg som gjorts och sätter en tydlig kurs för de kommande åren.

Användningen av lokala råvaror (trä, återvunnet papper och kartong, etc.) begränsar konsekvenserna av konflikten i Ukraina och tillåter fortsatt produktion av varor som är viktiga för landets liv.

Direkt följd av konflikten i Ukraina

Trots dessa fördelar grumlar flera risker horisonten, inklusive: en mer eller mindre brutal minskning av konsumtionen orsakad av kombinationen av inflation och konflikten i Ukraina, upprätthållandet av höga energipriser, ökningen av priset på olika råvaror (stärkelse, trä) som en direkt följd av konflikten i Ukraina, kvarstående logistiska problem kopplade till en ständigt rådande negativ inverkan på ekonomin.

- Aktiviteten inom pappersindustrin har varit mycket bra 2021 och är väl inriktad när det gäller målet för 2022, förklarar Philippe d’Adhémar, VD för Copacel.

- Kriget i Ukraina, risken för en försämring av det makroekonomiska sammanhanget och de fortsatt höga energi- och råvarupriserna kan dock vända trenden, säger d’Adhémar.