Valmet levererar LignoBoost XS-anläggning för Mercer Rosenthal i Tyskland

LignoBoost XSTM är designad för kunder som är på väg in i ligninbranschen och vill starta produktion i mindre skala för att möjliggöra fullskalig applikationsutveckling med framtida ligninkunder.

LignoBoost - lignin Mercer Rosenthal kommer att extrahera kraftlignin från massabrukets svartlut. Det utvunna ligninet ska användas för att utveckla olika biobaserade material, som kan ersätta fossila råvaror.

Valmet kommer att leverera en LignoBoost-anläggning för Mercer Rosenthal Lignin Center i Thüringen, Tyskland.

Beställningens värde hemligt

Anläggningen kommer att utvinna kraftlignin från massabrukets svartlut. Det utvunna ligninet ska användas för att utveckla olika biobaserade material, som kan ersätta fossila råvaror.

Värdet på beställningen kommer inte att avslöjas.

- Mercer undersöker användningen av lignin för biobaserade produkter som en av de alternativa vägarna mot utnyttjande av sidoströmmar bortom biomassaenergi", säger Wolfram Ridder, Vice President för affärsutveckling, Mercer International.

Omfattar även en ligninutvinningsanläggning

- Med Valmets Lignoboost-pilotanläggningsinstallation kommer Mercer Rosenthal att på plats bygga vidare sin gedigna ligninkunskap och möjliggöra partnerskap för produktutveckling. Valmet och Mercer Rosenthal har ett långvarigt samarbete. Som ett exempel, 1998 byggdes bruket om för att bli Tysklands första kraftmassabruk, förklarar Ridder.

Valmets leverans inkluderar en ligninutvinningsanläggning i demonstrationsskala, LignoBoost XS med en kapacitet på cirka 350 ton/år. LignoBoost XS är en modulbaserad installation som möjliggör strömlinjeformad teknik och snabbare leverans.

Mercer LignoBoost XS-anläggningen är anpassad både för kraftligninutvinning av lövträ och barrträ. Anläggningen är helautomatiserad och är designad för säker och enkel drift.

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknologi, automation och tjänster för massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina automationssystem och flödeskontrollösningar betjänar Valmet en ännu bredare bas av processindustrier. För mer information, besök www.valmet.com.

KÄLLA: Valmet