UPM säljer sin Steyrermühl-anläggning i Österrike till HEINZEL GROUP

Transaktionen omfattar UPM Steyrermühls anläggning med cirka 400 anställda. Foto: UPM

UPM har undertecknat ett avtal om att sälja 100 procent av aktierna i sitt österrikiska dotterbolag UPM Kymmene-Austria GmbH till HEINZEL GROUP, en ledande massa-, förpacknings- och papperstillverkare och handlare i Central- och Östeuropa.

Slutförandet av transaktionen och upphörande av produktionen av tidningspapper vid UPM Steyrermühl är planerad till slutet av 2023.

Priset har inte offentliggjorts

Transaktionen omfattar UPM Steyrermühls anläggning med cirka 400 anställda, tidningspappersmaskinen med en kapacitet på 320 000 ton/år och Steyermühls sågverk med en sågad virkeskapacitet på 370 000 kubikmeter/år. Avtalsparterna har kommit överens om att inte offentliggöra försäljningspriset.

Slutförandet av transaktionen och upphörande av produktionen av tidningspapper vid UPM Steyrermühl är planerad till slutet av 2023. HEINZEL planerar att ta på sig ansvaret för anläggningen efter att transaktionen avslutats. Tills dess fortsätter verksamheten som vanligt.

UPM och HEINZEL GROUP kommer nu att inleda detaljerade diskussioner om de tekniska och organisatoriska aspekterna av UPM Steyrermühl-anläggningen för att planera brukets framtid.

Planerar tillverkning av förpackningsmaterial

HEINZEL planerar att fortsätta driva UPM Steyrermühls anläggning som ett kombinerat pappersföretag med sitt samlokaliserade Laakirchen-bruk och överväger att tillverka förpackningsmaterial för att komplettera företagets befintliga produktportfölj. Konkreta planer för anpassningen av den nya organisationsstrukturen kommer att publiceras av HEINZEL så snart planeringsfasen är klar.

- Avtalet gynnar både UPM och HEINZEL och stödjer utvecklingen av affärsverksamheten i linje med respektive marknadsbehov. Det gör det möjligt för UPM att anpassa sin tidningspappersproduktion till den långsiktiga marknadsutvecklingen och att bibehålla det höga värdet på Steyrermühl-anläggningen. Detta kommer att stärka vår marknadsposition och förbättra vårt resultat, säger Massimo Reynaudo, Executive Vice President, UPM Communication Papers.

Strategiska överväganden

– Vi är mycket nöjda med avtalet. HEINZEL är en solid, framgångsrik aktör i branschen och kan tillhandahålla en långsiktig framtid för Steyrermühl-anläggningen. Vi kommer att arbeta nära HEINZEL för att säkerställa en smidig övergång och möjliggöra den strategiska utvecklingen av Steyrermühl som en del av en integrerad plats, fortsatte Reynaudo.

UPM står fast vid tidningspappersbranschen och kommer, som en av branschledarna, att fortsätta att producera vid sina bruk i Schongau, Ettringen, Hürth och Jämsänkoski, för försörjning av den österrikiska tidningsmarknaden.

Postadress: Box 6219, 102 34 Stockholm