AF&PA rapporterar den högsta konsumtionen av returpapper någonsin vid pappersbruk i USA

Noterbart är att förbrukningen av returpapper i de USA-baserade pappers- och kartongbruken har ökat med 3,9 procent under 2021. Foto: Wikipedia Common, kredit: H005

American Forest & Paper Association (AF&PA) noterar i sin Paper Industry Capacity and Fiber Consumption Survey att förbrukningen av returpapper ökade med 3,9 procent 2021. Dessutom har kapaciteten för wellpappråvara nått en rekordhög nivå på 42,3 miljoner ton.

American Forest & Paper Association (AF&PA), Washington, har presenterat organisationens 62: a undersökning av pappersindustrins prestanda och fiberförbrukning.

Undersökningsrapporten visade att den totala produktionsmängden av papper- och kartong i USA har minskat med 0,4 procent 2021 jämfört med den genomsnittliga minskningen på 1 procent per år sedan 2012.

Ökande tillväxt

Med undersökningen antyds det att den totala pappers- och kartongkapaciteten kan förbli oförändrad 2022, med stigande tillväxt inom kartong och tidningspapper, och stabil tillväxt inom wellpapp och mjukpapper, samtidigt som en nedgång inom skriv- och trycksegmenten. Rapporten innehåller information och data om den amerikanska pappersindustrins förmåga för åren 2021 och 2022 för alla större kvaliteter - papper, kartong och massa, förutom fiberförbrukning.

Högsta nivå

etta är den högsta förbrukningen av returpapper någonsin vid inhemska bruk sedan 2008. Det indikerar också den högsta nivån av total fiberförbrukning på bruken och det nionde året i rad med ökningar av andelen från 36 procent 2012 till 41,6 procent 2021.

Kapaciteten för wellpapp har ökat för elfte året i rad och nått rekordhöga 42,3 miljoner ton. Detta är den snabbaste expansionstakten för wellpappråvara på 25 år, och som ett resultat av ökningar och minskningar av andra kvaliteter översteg wellpappråvarans andel av den totala pappers- och kartongkapaciteten 50 procent för första gången 2021, konstaterar AF&PA.

Dessutom har kartongkapaciteten ökat med 0,6 procent 2021, vilket överträffar en långsiktig trend med en minskning med 0,4 procent och efter en minskning med 2,5 procent förra året. Kapaciteten för mjukpapper har varit konstant under 2021.