Kärnkraftsbolaget Fennovoimas direktörer grundar nytt bolag

Hanhikivi 1 byggarbetsplats i Pyhäjoki i januari 2021. Fennovoimas projekt i Pyhäjoki föll delvis på problem med projektstyrningen. Under projektets gång fanns problem med både säkerhetskulturen och med olika arbetskulturer hos de arbetslag som jobbade på Hanhikiviudden. FOTO: FENNOVOIMA

- Tidigare direktörer från kärnkraftsbolaget Fennovoima har slagit sig samman och grundat företaget Kind Atom. Tanken är att stödja planering och ledning av nya kärnkraftsprojekt, skriver Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet

Största delen av anställda på Fennovoimas bygge i Pyhäjoki har sagts upp.

Strax före midsommar meddelade kärnkraftsbolaget Fennovoima att det säger upp så gott som hela sin personal på knappt 360 personer.

Slår sig samman

Ett par av bolagets direktörer, Janne Liuko och Sakari Kotola meddelade för sin del nyligen att de slår sig samman och grundar ett nytt, gemensamt företag, Kind Atom.

Företaget ska stödja planeringen och ledningen av nya kärnkraftsprojekt både i Finland och i andra länder, heter det i direktörernas pressmeddelande.

Föll delvis på problem med projektstyrningen

Kind Atom ska enligt meddelandet bidra med nya recept för projektstyrning, med allt från preliminära utredningar till driften av kraftverk.

Under projektets gång på på Hanhikiviudden fanns problem med både säkerhetskulturen och med olika arbetskulturer hos de arbetslag som jobbade på Hanhikiviudden.

Det stora problemet var ändå att ryska Rosatom som skulle bygga kraftverket nyckelfärdigt inte klarade av att leverera den dokumentation som krävdes för tillståndet att börja bygga till Strålsäkerhetscentralen Stuk.

Fennovoimas bygge var därför kraftigt försenat då bolaget sade upp sitt avtal med Rosatom i början av maj. Efter omställningsförhandlingar meddelade Fennovoima strax före midsommar att knappt tio personer blir kvar på bolaget för att avveckla verksamheten och handlägga juridiska tvister med Rosatom.

De tidigare direktörerna på Fennovoima räknar med att behovet av ny, ren energiproduktion är stort enbart i Norden.

Kärnkraften behövs också

Förutom att vindkraften bör byggas ut, behövs också kärnkraft, anser de och räknar med att utsikterna är goda för byggandet av nya förenklade och serietillverkade reaktorer, det som kallas för små modulära reaktorer, SMR.

- Under åren 2019 – 2020, då vi arbetade i Fennovoimas ledningsgrupp, insåg vi att vi delar samma värderingar och kan lösa även svåra problem tillsammans”, konstaterar Janne Liuko och Timo Okkonen i Kind Atoms pressmeddelande.

Trots att kärnkraften är och förblir primärt en nationell fråga, erbjuder framtiden nya möjligheter till internationella synergier, tror Kind Atoms grundare.

Källa: HBL