Bygglov beviljat för Kelibers anrikningsverk

Platsen för Kelibers anrikningsverk i Päiväneva. Foto: Keliber

Kaustinens och Kronoby kommuner i Finland har beviljat bygglov för Kelibers anrikningsverk i Päiväneva. Beslutet fattades av Kaustinens miljöskyddsnämnd och Kronoby byggnadsinspektion i juni 2022.

Tillståndet gäller anrikningsbyggnaden och en tillhörande kombinerad laboratorie- och kontrollrumsbyggnad. Ett andra tillstånd beviljades för en kontorsbyggnad med reparationsverkstad och förråd. Den totala golvytan för de tre byggnaderna är 11 948 m2.

Juridiskt bindande

Keliber ska bygga anrikningsverket på gränsen mellan Kaustinens och Kronoby kommuner, intill Päiväneva torvmosse. Koncentratorn kommer att producera spodumenkoncentrat från litiummalm som bryts i området. Koncentratet kommer att bearbetas ytterligare vid Kokkola Lithium Chemicals Plant, där det kommer att omvandlas till batteriklassat litiumhydroxidmonohydrat, inklusive för användning i elfordonsbatterier.

Bygglovet för den kemiska litiumfabriken blev juridiskt bindande i juni 2022. Företaget planerar att börja bygga i sommar och produktionen 2024.