HWK tillverkar funktionsrullar till Palms nya pappersmaskin i Tyskland

Palms pappersbruk i Königsbronn. Foto: Palm

På byggplatsen för pappersbruket Palm i Neukochen är monteringen av världens snabbaste och bredaste korrugerade baspappersmaskin nu i sin slutfas.

Huvudleverantör för pappersmaskinen är det finländska företaget Valmet. Förutom många innovationer gällande energieffektivitet, produktkvalitet och resursbesparing är den nya filmpressen med sina speciella funktionsvalsar för ytapplicering av stärkelse en mycket viktig teknisk egenskap.

Avböjningskompenserande vals

Applikatorvalsen som installeras i den nya filmpressen är 11,6 m lång, 1,8 m i diameter, väger 73,1 ton och är världens största rulle i sitt slag.

Likaså är den passande valsen känd som en Sym Z avböjningskompenserande vals också en av världens största och tyngsta funktionsvalsar inom pappersindustrin, 11,8 m lång, 1,4 m i diameter och har en totalvikt på 93 ton. Det gjutna rullskalet är av största vikt för att säkerställa papperets kvalitet. Detta skal specialgjuts av Hüttenwerke Königsbronn i samarbete med Palm pappersbruk på uppdrag av Valmet.

Totalt flera rullskal med en enhetsvikt på ca. 50 ton vardera tillverkades av Hüttenwerke Königsbronn för den nya pappersmaskinen i Aalen.

Pressar stärkelsen djupare

Den nya bestrykningsprocess som utvecklats av Valmet var speciellt utformad för förpackningspapper med en hög andel returpapper. Återvunna fibrer förlorar en del av sin styrka vid varje återvinningscykel, vilket ställer högre krav på papperstillverkningsprocessen.

Jämfört med konventionella appliceringssystem för stärkelse pressar tekniken på den nya pappersmaskinen i Aalen stärkelsen djupare in i papperet, vilket ger det färdiga papperet en starkare fiberbindning. Som ett resultat kan resurser bevaras i termer av fibrer och stärkelse som används.

Källa: Palm