”Finländska varv kan börja bygga färjor som underlag för små kärnreaktorer”

Uppfinningen är inte helt ny. Ett litet kärnkraftverk på 70 megawatt Akademik Lomonosov i östra Sibirien är redan i drift i Ryssland. Dessutom påbörjas bygget av två reaktorer ombord. I Kina lanseras små kraftprojekt i år och under de närmaste åren. Foto: Wikipedia Common, kredit: Elena Dider

Från att för ett år sedan ha betraktat små modulära reaktorer (SMR) som utopi lyfter Finlands näringsminister Mika Lintilä (C) nu upp dem som en möjlighet.

Finska varv kunde bygga färjor som underlag för de små reaktorerna, heter det i en färsk utredning.

Lösning på framtidens energiproblem

Ännu finns inga små modulära reaktorer, så kallade SMR, i kommersiell drift. Lagstiftningen känner inte heller till dem.

Det har varit argument som politiker och myndigheter de senaste åren använt då de fått frågan om huruvida SMR kunde vara en lösning på framtidens energiproblem.

Nu börjar det ändå röra på sig på europeisk nivå. Strålsäkerhetscentralen Stuk är med i ett projekt initierat av det franska energibolaget Edf. Projektets syfte är att gå igenom vad som krävs för att kunna ge byggnadstillstånd för en liten reaktor.

STUK deltar i planeringen

Ledande expert Aapo Tanskanen på Stuk är med om det arbete som görs för att se hur en tillståndsprocess förhåller sig till den nationella lagstiftningen.

Förutom Stuk deltar representanter för de franska och de tjeckiska strålsäkerhetsmyndigheterna i arbetet.

— Finlands nuvarande lag stiftades för stora reaktorer och innehåller inte tanken på en serieproduktion, något som är centralt då man bygger små modulära reaktorer, säger Tanskanen.

SMR-konceptet går ut på att man som serieproduktion bygger många mindre moduler som sedan kombineras till större helheter beroende på vilken total effekt man vill att kraftverket ska ha.

Källa: HBL