Sjöfarten och rederierna drabbas hårt av kriget i Ukraina

Containerhamnen i ukrainska hamnstaden Odessa. Foto: Wikipedia Common, kredit: Aktron

Försäljning av tillgångar för miljarder dollar. Stängning av kontor. Uppsägningar av avtal. Omläggning av seglingar. Nyhetssajten ShippingWatch analyserade nyligen över hur 100-dagarskriget i Ukraina har omformat den globala sjöfartsindustrin.

Den ukrainska staden Odessa, som hyser en viktig containerhamn, har inte varit möjlig att användas för sjöfart sedan krigets början. Samtidigt är stadens gator avspärrade. 

Förutom att Rysslands invasion av Ukraina redan har resulterat tusentals förlorade människoliv, har kriget fått märkbara konsekvenser för den globala sjöfartsnäringen. Konsekvenser som går långt utöver vad ett krig mellan två grannstater annars skulle innebära för en industri som normalt beskriver sig som motståndskraftig mot de flesta konflikter.

Det gäller de rederier som valt att sälja sina tillgångar i Ryssland med stora förluster och det gäller de rederier som har haft fartyg förtöjda i de ukrainska hamnarna. Eller de som inte vill segla till och från Ryssland eller inte kan segla i Svarta havet för att hamnarna är minerade.

En framgångsrik spannmålssändning till Spanien stärker kampviljan i Odessa

Det gäller även de som får ut mer affärer ur krisen för att EU:s och USA:s sanktioner gör handel med Ryssland olaglig, eller för att de har valt att lägga ner sin verksamhet på eget initiativ av moraliska skäl. Och så finns det de tusentals ukrainska och ryska sjömän som måste hålla den globala flottan seglande, med vetskapen om att de två nationerna de representerar är i krig och att det kan vara svårt att ta sig hem.

De våldsamma och tidigare helt osynliga konsekvenser som kriget, som nu pågått drygt 100 dagar, orsakar fortlöpande allt större problem för den globala sjöfartsnäringen.