Rengo etablerar nytt företag i Tyskland och förvärvar flera tillverkare av förpackningsmaterial

Rengo är en av Japans främsta tillverkare av wellpapp och tillverkar även kartong, kartongförpackningar, wellpappråvaror, kartonger, whiteboard och förpackningsmaskiner. Wellpapplådor står för ungefär 50 procent av försäljningen, medan kartong, wellpapp, flexibla förpackningar och andra segment tillsammans står för resten. Rengo verkar genom cirka 90 fabriker och kontor över hela världen. Foto: Rengo Corporation

Rengo Co., Ltd. meddelar att man har etablerat ett helägt dotterbolag (Rengo Europe GmbH) i Tyskland som en bas för att ytterligare kunna fokusera på koncernens affärsutveckling i Europa.

Dessutom, eftersom integrationsprocessen med TRICOR Packaging & Logistics AG, som gick med i Rengo Group 2019 och som har varit Rengos konsoliderade dotterbolag, stadigt fortskrider, har Rengo beslutat att förvärva detta.

Genom en bulvan

Inköpet görs genom Rengo Europe GmbH och TRICOR Packaging & Logistics AG, med 100 procent av aktierna i THIMM Packaging Systems GmbH & Co.KG, en tillverkare av tunga förpackningsmaterial med huvudkontor i Nordhausen, centrala Tyskland.

Parterna har ingått ett aktieköpsavtal även med investeraren, THIMM Group, en oberoende allmänförpackningstillverkare i Tyskland.

Utförandet av överföringen av ägarandelar är föremål för godkännande av det tyska förbundskartellkontoret.

THIMM Packaging Systems GmbH & Co.KG tillverkar och säljer tunga förpackningsmaterial tillverkade av en mängd olika material, inklusive wellpapp, träförpackningar och pallar, och massa- och plastförpackningsmaterial.

Utökar sin produktportfölj

TRICOR Packaging & Logistics AG tillverkar och säljer tunga förpackningsmaterial, såsom wellpapp och träpallar, och erbjuder logistiktjänster centrerade kring sin huvudfabrik (korrugeringsanläggning) i Bayern, södra Tyskland.

Med tillägget av THIMM Packaging Systems GmbH & Co.KG till koncernen, siktar Rengo Group på att utöka sin produktportfölj, förbättra sitt försörjningssystem och omedelbart svara på ett brett spektrum av förpackningsbehov samtidigt som man strävar efter att bli den enda förpacknings- och tjänsteleverantören i Tyskland med omnejd.