Pappersindustrin i Österrike är beroende av gastillförsel på gott och ont

Tänk om det inte kom mer gas från Ryssland till Österrike? Det är nu välkänt att alprepubliken är extremt beroende av rysk gas. Men vilka är konsekvenserna i detalj, till exempel för den inhemska pappersindustrin? Foto: Schaeffler Österreich

Papper, kemikalier: Dessa är de österrikiska industrigrenar där det strömmar mest gas. Pappersindustrin behövde 5,9 terawattimmar gas 2020, kemisk industri 5,1 terawattimmar. Även stålproduktion, byggmaterialindustri och livsmedelsproduktion kräver stora mängder gas.

Dyra råvaror och energi sätter Österrikes pappersindustrin under press. Utan gas skulle produktionen snabbt stanna, tidningarna skulle läggas ner efter två veckor

Med 7 600 anställda på 23 platser i hela Österrike och en omsättning på 4,1 miljarder euro är branschen hanterbar. Vikten av pappers- och massaindustrin går långt utöver det på grund av det breda utbudet av produkter som sträcker sig till läkemedelsförpackningar. Inte särskilt förvånande alltså att man anser sig vara kritisk mot systemet.

Det återstår att se i vilken utsträckning detta kommer att hjälpa i tider av ett gasembargo eller det finns en möjlighet att Ryssland kommer att stänga av gasen på egen hand.

- Vi vet inte, säger Kurt Maier, ordförande för intressegruppen Austropapier, när han får frågan i vilken utsträckning industrin skulle få tillgång till gasreserver i händelse av ett gastillförselstopp.

Pappersindustrin, följt av den kemiska industrin, behöver mest gas i Österrikes industri. Tillsammans kräver de två sektorerna mer än en tiondel av Österrikes totala gasförbrukning på cirka 90 terawattimmar per år.

Andra gasintensiva branscher

Andra gasintensiva industrisektorer är järn- och stålproduktion, byggmaterialindustrin och livsmedelsproduktion, enligt siffror från Economic Chamber och Statistics Austria för 2020.

År 2020 var den slutliga energiförbrukningen för papper och tryck 5,9 terawattimmar gas, inom kemi och petrokemi var den 5,1 terawattimmar. Det är 19,3 eller 16,7 procent av den totala gasförbrukningen inom tillverkningssektorn. Den följdes av järn- och stålproduktion med 4,7 terawattimmar gas, keramikindustrin (brott och jord, glas) med 4,4 terawattimmar och livsmedelsindustrin med 3,5 terawattimmar.

Gasnivåerna i Österrikes lager har sjunkit ytterligare

Sammantaget förbrukas idag cirka 40 procent av naturgasen av industrin. Vid tillverkning av till exempel papper, stål, glas eller konstgödsel finns det i dagsläget mer eller mindre inte något alternativ till gas, men i enlighet med klimatmålen under detta och nästa årtionde ska fossila bränslen ersättas med grönt vätgas eller grön gas.

Ytterligare 30 procent av gasen används till el och fjärrvärme, till exempel vid avfallsförbränning, och 20 procent av hushåll som värmer med gas.

Enligt Gas Infrastructure Europe sjönk gasnivån i Österrike ytterligare från 18,2 procent i mitten av februari till 15,5 procent. Det innebär att 14,8 terawattimmar gas för närvarande lagras i Österrikes gaslager. På grund av de höga gaspriserna redan 2021 lagrades mindre gas förra året än vanligt.

Gasleverantörer börjar vanligtvis lagra efter eldningssäsongens slut. En lag om lagring av naturgas är under diskussion, som bör föreskriva en fyllnadsgrad på 80 procent.

Källa: Economic Chamber och Statistics Austria.