Metsä Groups och Valmets nya pilotanläggning har startat upp

Äänekoski bruk har en övergripande automationslösning med Valmet DNA och analysatorer. Bruket har utrustats med 1 500 sensorer som mäter lagervibrationer. Automationsserviceavtal tillhandahåller veckovisa statusrapporter för Metsä Groups underhållspersonal. Foto: Kredit: Antti Ratia, Metsä Group

Anläggningen i testfasen tillverkar förpackningar baserade på träfiber, som kan användas för att ersätta till exempel plastförpackningar.

En ny pilotanläggning som producerar 3D-fiberprodukter har lanserats i Äänekoski. I slutet av 2020 meddelade Metsä Group och Valmet att de skulle investera totalt cirka 20 miljoner euro i pilotanläggningen.

Bruket producerar färdiga förpackningar direkt av våt massa utan mellansteg. Formfiberförpackningar kan användas för att ersätta plast, till exempel i livsmedelsförpackningar. Pilotanläggningen sysselsätter för närvarande ett tiotal personer.

Ska eventuellt bygga en större anläggning

Pilotanläggningen har nu påbörjat en test- och utvecklingsfas på några år. Om testfasen blir framgångsrik kommer Metsä Group att överväga att bygga en större produktionsanläggning.

– Våra fiberförpackningar är en betydande nyöppning på den globala förpackningsmarknaden. Det som är nytt med våra produkter är till exempel lagerstrukturen som möjliggör rå och energibesparande tillverkning i en högautomatiserad produktionsprocess. Med hjälp av lagerstrukturen kan produkterna också enkelt modifieras för olika användningsområden, säger projektledare Jarkko Tuominen i Metsä Groups pressmeddelande.

Valmet är också nöjd med samarbetet.

– Vi ser potentialen med formbelysningsteknik som en utmärkt förpackningslösning för framtiden. Det här är ett bra exempel på Valmets förmåga att utveckla ny teknik, och jag är särskilt stolt över hur vi har kunnat utnyttja vår omfattande processexpertis i projektet, säger Petri Rasinmäki, VD för Valmets styrelse- och affärsenhet för pappersmaskin.

Tufft resultat

Modern 3D-fiber är förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Äänekoski-fabriksintegratet testar för närvarande också tillverkningen av träbaserad textilfiber.

Skogsjättar får ett tufft resultat med massa och kartong – i framtiden ska trä böjas till tyg, flaskplast och batterimaterial

Källa: Metsä Group