Finland producerar allt mindre mängder papper, trots att användningen ökar över hela världen.

Jakobstads pappersbruk i finländska staden Jakobstad inom UPM-Kymmene är med en produktionskapacitetet på 800.000 årston Finlands största pappersmassafabrik. Foto: Wikipedia Common, kredit: Tomisti

Det finns tillväxt inom mjukpapper och kartong, särskilt i Asien och det finns fortfarande överkapacitet på den finska bruksmarknaden i Europa.

Papperskonsumtionen växer, men finländska pappersbruk kommer inte i kapp - exportens närmaste framtid beror på lågkvalitativ massa

Efterfrågan på tryck- och skrivpapper har sjunkit med en årlig takt på 5 procent under 15 år. Corona tog nu en femtedel av efterfrågan på en gång.

Trimmades för tryck- och skrivpapper

Anledningen är att finländska pappersmaskiner har trimmats för att producera tryck- och skrivpapper. E-handeln ökar behovet av förpackningsmaterial och stigande levnadsstandard och befolkningsökning ökar behovet av mjukpapper.

I december släppte det internationella design- och konsultföretaget AFRY (flyttar till en annan tjänst) en rapport om att den totala globala pappersmarknaden kommer att växa från 400 miljoner ton till 480 miljoner ton år 2035. Den totala tillväxten på marknaden är i genomsnitt i storleksordningen en procent per år.

– Efterfrågan på tryck- och skrivpapper minskar kraftigt. Den totala konsumtionen växer främst på grund av wellpappråvaror, kartonger och mjukpapper, säger AFRY:s senior rektor Timo Suhonen, till nyhetssajten Yle.

Tillväxten drivs av Asien, men konsumtionen växer även i Latinamerika och Östeuropa. Den totala pappersmarknaden i Nordamerika, Västeuropa och Japan är oförändrad eller till och med minskande.

Drabbades av Corona

Tryck- och skrivpappers andel av efterfrågan på alla typer av papper spås minska till 16 procent år 2035, beräknat från 2019.

Under de senaste 15 åren har efterfrågan på papper minskat med en genomsnittlig årlig takt på cirka fem procent. Nu orsakade Corona ett 4- till 5-årsfall på ett år i bästa fall.

Chefsekonom Maarit Lindström från Finlands skogsägarförbund Metsäteollisuus ry delar samma bedömning: det finns inget som tyder på att riktningen skulle ändras i takt med att digitaliseringen sväller i världen.

- Återhämtning till nivåer före pandemi förväntas inte ske. I Europa, innan coronan, var det brukligt att köpa en tidning från en kiosk innan man gick till jobbet. Papper trycktes också på arbetsplatser. Nu beräknas dessa minska avsevärt.

Det råder nu mycket hård internationell konkurrens på marknaden, där de mest konkurrenskraftiga frodas.

– Finländare deltar i den här tävlingen. Finlands andel av världens tryck- och skrivpapper är cirka fem procent. Det beloppet kan säkert rymma den globala världsmarknaden. Det handlar snarare om vem som producerar den och var, säger Lindström.

Finländskt papper går till den bleknande europeiska marknaden

Kina är också en stor aktör på pappersmarknaden. Det är det största enskilda landet för papperskonsumtion och -produktion. Kina förbrukar 110 miljoner ton, en fjärdedel av världens papper.

Oförändrad marknad för obestruket papper i Kina

Utsikterna på medellång sikt för kinesiskt tryck- och skrivpapper är oförändrade, med undantag för tidningspapper, som också går ner där. Marknaden för obestruket finpapper i Kina är fortfarande mycket oförändrad, vilket innebär att efterfrågan kommer att förbli oförändrad.

– Den här situationen kommer inte att förändras på minst fem år, bedömer AFRY:s Timo Suhonen.

Finlands huvudsakliga marknadsområde är Västeuropa, där konsumtionen minskar. Pappers framtid beror på tillgången på ersättningsprodukter för tryck- och skrivpapper.

Situationen inom den finländska pappersindustrin har följts med oro på många arbetsplatser.

I augusti skakade det ekonomiska livet över pappersindustrins framtid. Experter som förblir anonyma trodde att skogsindustriföretag skulle lägga ner hela anläggningar inom en snar framtid.

Sex miljoner ton mindre

Maarit Lindström berättar till nyhetssajten Yle att mellan 2002 och 2020 stängdes 32 pappersmaskiner i Finland.

– Under millenniets första två decennier stängdes papperskapaciteten i Finland för nästan sex miljoner ton. Tidskriftspapper är den största enskilda papperstypen vars kapacitet har tagits bort i Finland.

De senaste är stängningen av UPM:s pappersmaskin Rauma och stängningen av Stora Ensos pappersmaskin i Uleåborg, där ytterligare en pappersmaskin för liner byggdes om.

Källa: Nyhetssajten Yle