Spänt läge för tyska pappersindustrin

Tyskt specialpapper. Foto: Tyska Förbundet för Pappersindustri

Situationen i den tyska pappersindustrin är spänd och det finns inget slut i sikte på den nedåtgående spiralen: Under de senaste tio åren har efterfrågan på grafiskt papper, till exempel för tidningar, böcker eller broschyrer, minskat med 40 procent.

Många företag gick i konkurs, produktionen lades ner eller gick över till förpackningar och kartonger.

- Den nuvarande bristen på massa och returpapper och stigande energipriser gör situationen värre för företagen, säger Michael Karrenberg, regional chef för risktjänster på det internationella kreditförsäkringsbolaget Atradius, mot bakgrund av de senaste uppgifterna om stigande rapporter om fallissemang.

Lider av akut brist på råvaror

Mer än 75 procent av de drygt 600 tyska pappersföretagen lider just nu av en akut brist på råvaror – med direkta effekter på kunder som tryckerier, förlag, förpacknings- och kartongtillverkare eller läkemedelsföretag som inte kan skriva ut bipacksedlar.

- Den höga efterfrågan, framför allt från Asien och Kina, kan inte mötas. 90 procent av kunderna som vi har kontakt med rapporterar leveransproblem, säger Michael Karrenberg.

Konsekvenserna är allvarliga: Enligt en intern analys av Atradius var de uteblivna betalningsrapporterna orsakade av tyska pappersföretag 60 procent högre under första kvartalet än föregående år.

Kan inte uppfylla sina betalningsförpliktelser

Enligt Atradius bidrog en blandning av slutet på Corona-stödet och de stigande priserna på råvaror och energi till detta. Detta innebär att mer än hälften av de tyska papperstillverkarna för närvarande inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser.

- Om den nuvarande krisen i Ukraina förvärras kommer det också att ske en betydande marknadskonsolidering i den tyska pappersindustrin och vissa företag kommer att försvinna från marknaden."

Den pågående diskussionen om ett ryskt gasembargo kommer också att skapa oro för pappersindustrin. Processen för papperstillverkning är mycket energikrävande och redan före krisen i Ukraina märktes ökningen av energipriserna i vissa företag, till den grad att produktionen lades ner.

Bakgrund: Naturgasens andel av den totala bränsleförbrukningen är för närvarande 55 procent. Enligt Association of the German Paper Industry är det problematiskt att byta till andra energikällor.

Enligt föreningen kunde endast 10 till 15 procent av naturgasinköpen i den tyska pappersindustrin (cirka 3 TWh naturgas) ersättas i år.

- Ett bensinstopp från Ryssland skulle drabba branschen hårt, instämmer Michael Karrenberg.

Enligt Michael Karrenberg är den tyska pappersindustrins fortsatta utveckling svår att förutse. Om Ukrainakrisen fortsätter med höga energikostnader och en ihållande brist på råvaror bör konsolideringen av marknaden, särskilt inom området grafiskt papper, accelerera, säger han.

Kommer inte att överleva

- Många företag kommer inte att kunna överleva på marknaden på lång sikt, säger Karrenberg.

Inom andra segment, såsom hygienpapper eller förpackningar, är situationen mindre allvarlig på grund av fortsatt efterfrågan och stabil efterfrågan.

Alla marknadsaktörer måste för närvarande vidta lämpliga åtgärder såsom priseskaleringsklausuler eller byta till alternativa energier för att förhindra förestående betalningsanmärkningar.

Däremot rekommenderar Atradius att den tyska pappersindustrins leverantörer skaffar sig en exakt bild av sina kunders likviditetssituation innan avtalet ingås, vid behov med en extern partner. Om risken för osäkra fordringar då visar sig vara för stor rekommenderar kreditförsäkringen att använda säkra betalningsmetoder, som direktbetalning.

Källa: Atradius kreditförsäkring