Boris Johnson svarar på Storbritanniens energibehov med löfte om åtta nya kärnkraftverk

Bilden visar pågående byggnationen av kärnkraftverket Hinkley Point C i Storbritannien. Anläggningen kommer att tillhandahålla sju procent av Storbritanniens elbehov i sextio år. Storbritannien-baserade företag kommer att dra nytta av mer än 60 procent av projektets värde på 18 miljarder pund, och 26 000 jobb. Även hundratals lärlingsplatser kommer att skapas. Foto: EDF pressfoto

London: Boris Johnson har lovat att godkänna upp till åtta nya kärnkraftverk under de kommande åtta åren när Storbritannien försöker avsluta landets beroende av utländsk olja och gas och dramatiskt minska sina utsläpp samt sänka hushållens energikostnader.

Den brittiske premiärministern, en av världens mest uttalade förespråkare för idén om att ledande ekonomier ska nå nettonollmålet till 2050, säger att den brittiska energisäkerhetsstrategin skulle få ett slut på "utpressning" från autokrater som Rysslands president Vladimir Putin.

Ny kärnkraftstarategi

Detta skulle kunna ske samtidigt som hushållen skyddas mot globala pristoppar genom inhemsk elförsörjning. Strategin tillkännagavs nyligen med anledning av att en rad västerländska nationer brottas med höga energipriser och överväger hur man kan minska beroendet av rysk olja och gas.

Enligt president Emmanuel Macron kommer Frankrikes kärnkraftsindustri att uppleva en "renässans" i form av 14 nya kärnreaktorer. Han hävdar att dessa kommer att bidra till att sluta landets beroende av fossila bränslen och göra Frankrike koldioxidneutralt senast 2050.

Storbritanniens nya plan kommer att sätta havsbaserad vind- och kärnkraft i centrum för dess framtida försörjning. Målet är att producera 95 procent av elen från källor med låga koldioxidutsläpp senast år 2030. Boris Johnson meddelade att den "säkra, rena, prisvärda nya generationen av kärnreaktorer". skulle föra Storbritannien tillbaka till den framstående positionen inom ett område där landet en gång var.

Mothugg från landsbygden

En motreaktion från landsbygdens parlamentsledamöter tvingade Johnson att dra sig tillbaka från ambitionerna att tredubbla vindkapaciteten på land eftersom hans kollegor stämplade dem som "ögon" som "sitter på kullarna" och skapar "problem med buller".

Johnson sa att strategin handlade om att "ta itu med det förflutnas misstag och se till att vi är väl rustade för framtiden".

Lagringsproblem

Processen att skapa kärnkraft resulterar inte i utsläpp av växthusgaser men lämnar efter sig farligt radioaktivt avfall som måste lagras. Stödet till kärnkraft är därför tudelat även inom klimat- och miljögrupper, men den beviljas trots allt finansiellt partistöd i England. Motståndet är starkast i Skottland.

Storbritanniens första kärnkraftverk på en generation, Hinkley Point C, är för närvarande under uppbyggnad men förväntas inte vara färdigt förrän 2026. Landet har tidigare haft dåliga resultat av att leverera sådana projekt, som kan ta ett decennium att bygga. Blairs Labour-regering lade ändå upp planer för en ny generation reaktorer 2006.

 

The reactor | Hinkley Point C | EDFReaktor i det framtida brittiska kärnkraftverket Hinkley Point C

Europeiska unionen är beroende av kärnkraft för en fjärdedel av sin el och en högre andel baskraft. Det finns 103 kärnkraftsreaktorer i drift i 13 länder i blocket med 27 nationer, och de tillhandahåller hälften av all koldioxidsnål el.

Energiexperter har varnat för att även om det finns en betydande grad av överföringsinfrastruktur i Västeuropa, krävs det mycket mer investeringar idag.

Ett nytt organ, kallat Great British Nuclear, kommer att lanseras för att stärka Storbritanniens kärnkraftskapacitet. Det sker med förhoppningen att år 2050 ska upp till 24 gigawatt el komma från den källan, nämligen 25 procent av det beräknade elbehovet.

Fokuseringen på kärnkraft skulle kunna leverera upp till åtta nya brittiska reaktorer som ska byggas på befintliga platser.

 Mediaspekulationer

Greenpeace UK, som analyserade Johnsons plan, sa att det inte fanns något sätt att nya anläggningar skulle kunna vara klara i tid för att lösa klimatkrisen och det höga energipriset.

Storbritannien har åtta utvalda kärnkraftsanläggningar i Hinkley, Sizewell, Heysham, Hartlepool, Bradwell, Wylfa, Oldbury och Moorside. Gasprojekt i Nordsjön kommer också att påskyndas för att ge ett stopp tills nya gröna system börjar leveranserna av el

Illustration of the planned Sizewell C nuclear power plant in Suffolk (lighter buildings, right) which will be built next to Sizewell B.

Illustration av ett annat aktuellt planerat kärnkraftprojekt i Storbritannien. Kärnkraftens roll i energisäkerhetsstrategin är en välkommen indikation på regeringens avsikt, som Sizewell C är redo att leverera på. Som nästa föreslagna kärnkraftverk kommer Sizewell C att bygga vidare på arvet från Sizewell B och den kärnkraftsrenässans som pågår vid Hinkley Point C för att stödja Storbritanniens energisäkerhet och klimatambitioner. Foto: EDF

Det fanns mediaspekulationer tidigare om att regeringen eventuellt skulle kunna erbjuda familjer som bor nära nya kärnkraftverk el gratis.

Källa: Sidney Morning Herald