MOBIL VATTENRENING – lösningen som ger snabb trygghet åt energiproducenter

Att som energiproducent anlita Mobile Water Services för mobil vattenrening vid haverier eller planerat underhåll är både kostnadseffektivt och en trygghet. Foto: Veolia Water Technologies

I många europeiska länder är mobil vattenrening etablerat sedan länge för att hjälpa till vid nödsituationer eller planerat underhåll. Att hyra in experter från Mobile Water Services ger ökad trygghet vid oförutsedda händelser och minskar behovet av att investera i extra redundans i den egna vattenreningen. En tjänst som på senare år också blivit allt vanligare i Sverige.

- Sverige är ett glest land och våra företag har en kultur av att vilja vara rustade och klara det mesta själva, även om det kanske inte alltid är det mest ekonomiska alternativet. Allt fler svenska företag upptäcker nu fördelarna med att hyra vattenbehandling av oss på Veolia och känna tryggheten i att ha en backup-plan för att undvika kostsamma driftstopp om olyckan skulle vara framme, säger Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef Norden för Mobile Water Services.

Rutin hos europeiska energiföretag

I många andra europeiska länder är den här typen av hyrmodell rutin när det kommer till vattenreningstjänster, inte minst inom energisektorn hos exempelvis kraftvärmeverk och petrokemisk industri, men också inom massa- och pappersindustri och många andra branscher.

- I exempelvis Storbritannien är mobil vattenrening etablerat sedan länge och där har inte kraftvärmeverk och industrier samma fokus på att själva göra stora investeringar för att få full redundans, säger Per-Åke Lindström.

Vid typiska livscykelhändelser som när en energianläggning startas upp eller kapaciteten i fjärrvärmenätet ska byggas ut är Mobile Water Services mobila vattenrening ett perfekt komplement till den egna vattenreningen.

- Det går åt enorma mängder avsaltat vatten vid uppstart för att göra rent anläggningens rörsystem och det är ett typiskt uppdrag för oss på Mobile Water Services. En annan vanlig insats är när det görs förändringar i fjärrvärmenätet och vi hjälper kraftvärmeverk att fylla upp ackumulatortanken med nytt avsaltat och avgasat vatten, säger Per-Åke Lindström.

bild
Mobile Water Services MODI 15 000T trailer är det absolut snabbaste och mest flexibla sättet att ersätta fast installerad processvattenrening, den kan producera totalavsaltat vatten med ett flöde på upp till 150 m³/h. Foto: Veolia Water Technologies

Marknadsledande på vattenreningstjänster

Mobile Water Services är idag marknadsledande i Europa på vattenreningstjänster och har totalt över 350 mobila enheter redo att skickas ut dygnet runt till kunder som behöver hjälp akut, eller som behöver hjälp vid underhåll och renovering. Veolias trailers kan rena både processvatten och industriellt avlopp.

- Vi erbjuder såväl akuta och kortare insatser som längre standardtjänster för mobil vattenrening. De lite längre tjänsterna, upp till sju år, är ett tryggt och bra sätt att få ett skräddarsytt alternativ med full service, kompetent personal och den senaste tekniken under en tid när investeringsbudgeten kanske är lite ansträngd och man hellre vill lägga pengarna på den operativa sidan, säger Per-Åke Lindström.

Att stoppa produktionen sällan ett alternativ

- Får man som raffinaderi eller kraftvärmeverk problem och behöver totalavsaltat vatten så finns det egentligen bara två alternativ. Antingen fixar man vatten eller så stänger man ner produktionen. Att försöka köra på som vanligt medan man löser problemen är inte att tänka på, då riskerar man både att förstöra rörsystem och utrustning och på sikt kan det även ge sämre verkningsgrad, säger Per-Åke Lindström.

Att planera in ett stopp i produktionen för att underhålla sitt vattenreningssystem är sällan heller något vettigt alternativ, menar Per-Åke Lindström:

- Nej, förutom att det för med sig stora kostnader i form av utebliven produktion, ger det också återverkningar i kundledet när företaget inte kan leverera det man lovat, man tappar i anseende helt enkelt och riskerar därmed framtida intäkter. För många företag går det ju inte heller att stoppa produktionen.

bild
Foto: Veolia Water Technologies

Underhållsinsats på Preems raffinaderi

När Preemraff Lysekil skulle utföra underhåll av vattenreningsanläggningen på sitt stora oljeraffinaderi, som är Skandinaviens största med en kapacitet på 11,4 miljoner ton per år, tog de hjälp av Mobile Water Services. Uppdraget var att stötta med en mobil avsaltningsanläggning när jonbytesmassor och bottnar i jonbyteskärlen skulle bytas ut som ett led i deras normenliga inspektion för tryckbärande utrustning, som sker vart sjätte år.

- Det gick väldigt smidigt, det var i stort sett bara att koppla in Mobile Water Services trailers och köra igång. Med deras hjälp kunde vi göra jobbet på två veckor istället för fyra veckor, och personalen slapp jobba skift nattetid utan kunde göra underhållet på dagen lite mer i lugn och ro utan att störa produktionen, vilket kändes skönt i fall att det skulle uppstå något problem, säger Oliver Olofsson, Mekanisk teknikingenjör på Preemraff Lysekil.

bild
Mobile Water Services nya depå, och Europas största regenereringsanläggning, ligger strategiskt placerad i Heinsberg, utanför Düsseldorf för att snabbt kunna nå kunder i norra Europa. Foto: Veolia Water Technologies

Gratistjänsten REACT snabbar på insatsen

Preemraff Lysekil har också valt att vara med i Veolias nödtjänst REACT. En skräddarsydd och kostnadsfri tjänst där personal från Mobile Water Services åker ut till kunden och inventerar deras vattenrening och vilka instick och anslutningar för exempelvis vatten- och kraftmatning som måste till vid en snabb insats.

- När allt det är klart ger vi kunden ett löfte om att vi ska lämna vår depå inom fyra timmar med exakt den utrustning som krävs för just deras anläggning. Och det gäller dygnet runt, året runt. Väl på plats kan vi vara igång och pumpa vatten redan inom 1–2 timmar. Att ha en sådan beredskapsplan är ett smart och kostnadseffektivt sätt att säkra kontinuiteten i verksamheten, säger Per-Åke Lindström.

För Preemraff Lysekil var det ett enkelt val.

- Vi får ju hoppas att det inte behövs men för oss känns det tryggt att veta att vi har möjligheten att snabbt få hjälp om det skulle uppstå något fel som gör att vi tappar avsaltningen, vi har ju en hel del känslig utrustning som kan ta skada, säger Oliver Olofsson.

Kontakt:

bild
Per-Åke Lindström,
affärsutvecklingschef för Norden på Mobile Water Services
Mobil: +46 (0)70 247 57 18
www.mobilewaterservices.com

bild