Finland lider mer ekonomiskt av kriget i Ukraina än de övriga nordiska länderna

Sanktionerna mot Ryssland drabbar även Finland. Allt fler stängda affärer i ett stort köpcentrum i finländska gränsstaden Willmanstrand. Kunderna från 4-miljonstaden St. Petersburg lyser med sin frånvaro. Foto: Wikipedia, Commons, kredit: Nokkatölkki

Finlands ekonomi lider mer av kriget i Ukraina än de övriga nordiska länderna, bedömer Danske Bank. Banken sänker tillväxtprognosen med över en procentenhet.

Danske Bank sänker prognosen för Finlands ekonomiska tillväxt från 2,8 procent till 1,7 procent i år. Sveriges tillväxtprognos sänks från 3 till 2,5 procent, medan Norges förblir oförändrad. För Danmarks del justeras tillväxtprognosen uppåt med en procentenhet till 3,5 procent.

- Finland har förlorat en rätt viktig handelspartner, medan de övriga nordiska länderna har haft lite direkt handel med Ryssland före kriget, säger Las Olse, Danske Banks chefsekonom, i ett pressmeddelande.

Återhämtade sig efter pandemin

Banken bedömer att de nordiska länderna har återhämtat sig väl efter coronapandemin, men befinner sig i väldigt olika lägen. Arbetslösheten har återgått till samma nivåer som innan pandemin och det råder brist på kvalificerad arbetskraft. Tillväxten bromsas för tillfället av produktionsflaskhalsar och inflation, skriver banken i sin rapport.

I Norden väntas inflationschocken bli något mindre än i övriga Europa. Danske Bank uppskattar att inflationen i Finland blir 4,4 procent i år. I Sverige uppskattas inflationen bli 4,0 procent, i Danmark 4,5 procent och i Norge 3,3 procent.

- Konsumenterna känner redan av effekterna av dyrare energi, men de nordiska konsumenterna är mindre beroende av olja och gas för uppvärmning och elproduktion än övriga Europa, säger Olsen i pressmeddelandet.

God sysselsättning

Den goda sysselsättningen i Finland dämpar dock effekterna av kriget, bedömer banken.

- Det finns många lediga jobb och sysselsättningsgraden steg till 74 procent i februari, den högsta siffran sedan början av 1990-talet. Den snabba nedgången i den ryska handeln och en svagare ekonomisk utveckling än väntat kommer att leda till uppsägningar, men vi tror att den starka arbetsmarknaden kommer att stå emot chocken utan en större ökning av arbetslösheten, säger Danske Banks chefsekonom i Finland, Pasi Kuoppamäki, i pressmeddelandet.

Källa: Danske Bank