Så skyddar du din personal och produktion mot ljusbågar

Ljusbågsfel utsätter inte bara personal för fara, det medför också driftstopp och produktionsförluster. Genom att investera i ljusbågsvakter och moderna ställverk minskar riskerna betydligt. Foto: ABB

Visste du att det inte finns något krav på ljusbågssäkerhet i lågspänningsställverk utan är upp till ägaren själv? Att förebygga ljusbågar i ställverk är ett måste för att rädda liv och undvika dyra driftstopp men det kan vara svårt att veta vad som behöver göras. ABB guidar dig rätt med mångårig erfarenhet!

Att drabbas av en ljusbåge är en brutal händelse som kan leda till oerhört svåra personskador.

- Det är som att få en elsvets rätt i ansiktet. Den elektriska urladdningen skapar en värmevåg på flera tusen grader som orsakar svåra brännskador. Farliga gaser sprids och splitter och smält metall far genom luften som om det var en splitterbomb, det är oerhört allvarligt, säger Peter Lundin, teknikchef inom lågspänningsställverk på ABB Electrification i Sverige.

En ljusbågsolycka kan bero på den mänskliga faktorn, att någon slinter med ett verktyg och berör fel yta, eller på tekniska funktionsfel, som slitage och åldrad utrustning.

bild

Kartlägg riskerna och gör en handlingsplan

Ljusbågsfel utsätter inte bara personal för fara. Det medför också driftstopp och produktionsförluster. Och i värsta fall skadeståndsanspråk och åtal.

Eftersom det är anläggningsinnehavarens och arbetsgivarens ansvar att se till att ställverket är säkert att jobba och vistas vid är det bra att göra en kartläggning och riskanalys av befintliga ställverk.

- Då får de ett underlag över systemets tillstånd och vad som behöver göras framöver för att säkra produktionen. Hur ser livslängden ut? Behöver ett visst ställverk bytas ut eller går det att uppgradera med nya skyddssystem? Kunden kan då lägga upp en handlingsplan och budget för framtiden, säger Peter Lundin.

Många äldre ställverk kvar

En fördel som också ibland kan vara en nackdel när det kommer till elsäkerhet är just att ställverk har så lång livslängd, ofta 30 till 40 år.

- Så länge ett ställverk fungerar går det ju lika bra som ett nytt. Så smäller det en dag, kanske för att den äldre utrustningen inte klarat av en ökad belastning. Det blir driftstopp och personal får i hast försöka laga felet och utsätter sig därmed för större risker genom att ställverket inte är lika ljusbågssäkert som ett modernt, säger Peter Lundin.

Enligt Elsäkerhetsverket statistik över elolyckor orsakas tre av fyra elolyckor av arbetsfel och yngre elyrkespersoner drabbas betydligt oftare än äldre.

bild
Med ABB:s optiska ljusbågsvaktssystem TVOC-2 begränsas skadorna på personal och utrustning avsevärt i händelse av en ljusbågsolycka. Foto: ABB

Smart teknik håller riskerna nere till ett minimum

Dagens moderna ställverk från ABB har så hög preventiv säkerhet och beprövade konstruktionslösningar att det mycket sällan leder till ett ljusbågsfel. Designen och konstruktionen skyddar mot mekaniska fel och innesluter ljusbågen. Digitala lösningar med temperatursensorer och tillståndsövervakning av komponenter höjer säkerheten ytterligare.

Om en ljusbåge trots allt skulle uppstå så är det vanligaste aktiva skyddet en ljusbågsvakt. En ljussensor reagerar inom bara någon millisekund på ljusbågen och sänder en signal till en brytare som bryter strömmen. Totalt tar det max 50 millisekunder. ABB har också så kallade ljusbågsdräpare där strömmen bryts i princip direkt, eller på under 4 millisekunder, men de används mycket sällan i lågspänningsställverk av kostnadsskäl.

- ABB:s olika ljusbågsvakter bryter strömmen så snabbt att det inte hinner bli några större materiella skador. Ställverket går snabbt att få igång igen. Eftersom avbrottstiden minskar betydligt tjänar många företag och industrier snabbt in investeringskostnaden, säger Peter Lundin.

bild
Tiden för att bryta strömmen är helt avgörande vid ljusbågsfel. Med en ljusbågsvakt från ABB bryts strömmen på under 50 millisekunder vilket gör att risken för skador på ställverk och utrustning minskar dramatiskt. Bild: ABB

Inget krav på ljusbågssäkerhet i lågspänningsställverk

Med tanke på vilka allvarliga konsekvenser ett ljusbågsfel kan ha för människors hälsa och företags ekonomi och produktion tycker man att produktstandardkraven borde vara lika tydliga för lågspänningsställverk som för mellanspänningsställverk. Men så är det inte. Idag finns inget krav i standarden för lågspänningsställverk att de ska vara ljusbågsprovade.

- Nej, det gör det faktiskt inte. När jag berättar det för våra kunder brukar de bli väldigt förvånade. Idag är det upp till kunden själv att fråga leverantören om utrustningen är ljusbågsprovad och i så fall på vilket sätt. Leverantören behöver inte presentera det själv och uppfyller ändå kraven enligt standarden för lågspänningsställverk, säger Peter Lundin.

För de tillverkare som vill finns en klassificering för ljusbågsprovning, där klass C (kriterier 1–7) är den bästa ljusbågssäkerheten som finns.

- ABB har utprovade ställverk för de högsta kategorierna, men det bästa är att rådgöra med oss först om vilken skyddsnivå som är lämplig, för klassificeringen är inte helt lätt att förstå utan kräver att kunden är mycket insatt, säger Peter Lundin.

Kontakt
Peter Lundin, teknikchef inom lågspänningsställverk på ABB Electrification i Sverige.
peter.s.lundin@se.abb.com
+46 70 534 62 09

bild
Peter Lundin, teknikchef inom lågspänningsställverk på ABB Electrification i Sverige