3 tips till exportföretag som vill investera i grön omställning

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)

Svenska exportföretag och deras underleverantörer behöver investera i grön omställning. Det krävs både för att rädda klimatet och för att företagen ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga, skriver Magnus Montan, vd för statliga Svensk Exportkredit (SEK).

En av vår tids största utmaningar är att minska de globala klimatutsläppen vilket kräver enorma investeringar. Många branscher behöver ställa om, inte minst transportsektorn, sjöfarten och energisektorn. Behovet av omställning är global vilket gör att efterfrågan på hållbara lösningar världen över är mycket stor. Det skapar i sin tur stora exportmöjligheter och gynnar svenska företag som ligger i framkant när det kommer till innovation, teknologi och digitalisering för hållbara lösningar.

Enligt SEK:s Hållbarhetsbarometer planerar sju av tio exportföretag att investera i omställning för att minska sin klimatpåverkan under det närmaste året. Å ena sidan är det en relativt hög andel. Det visar att företagen tror att gröna investeringar är lönsamma och att det styrs av ökad efterfrågan och inte bara på grund av strängare lagkrav. Å andra sidan är det förvånande att inte fler planerar att investera i omställningen av sin verksamhet då detta kan komma att bli kostsamt över tid.

Svenska exportföretag och deras underleverantörer behöver investera i grön omställning för att minska klimatutsläppen och för att långsiktigt stärka sin konkurrenskraft. Här kommer tre tips till företag som planerar att ställa om till mer hållbar verksamhet.

1.Planera
Gör en tydlig plan för hur ni ska ställa om och ta fram en konkret affärsplan. Den bör sträcka sig från strategiska vägval ända ner till enskilda affärsbeslut. Då får ni kontroll över vilka beslut som behöver fattas och när de ska genomföras.

2. Finansiera
Kartlägg hur ni kan finansiera omställningen. Ska den finansieras av ägarna, banken, kapitalmarknaden eller er egen kassa? Se även över finansieringsmöjligheter och bidrag från EU, staten och kommunen. Det finns nu även möjlighet att få statliga kreditgarantier för gröna investeringar i Sverige.

3. Samarbeta
Satsa på kompetens och samarbete för att kunna hantera hållbarhetskrav och eventuella risker. Ta hjälp av Regionalt exportcenter i ditt län, de har expertkunskap inom allt från finansiering, investeringsstöd, garantier och rådgivning till certifiering.

Från SEK:s sida har vi beslutat att finansiera omställning i såväl Sverige som utomlands. Det innebär att exportföretag och deras underleverantörer kan få lån för att ställa om sina verksamheter i Sverige, men också att de kan erbjuda finansiering till sina kunder utomlands när de säljer varor eller tjänster.  

SEK har tre hållbarhetsmärkta lån; gröna, sociala och hållbarhetslänkade. Det sistnämnda innebär att finansieringen är länkad till låntagarens egna hållbarhetsmål, till exempel energieffektivisering, minskade transporter eller färre arbetsplatsolyckor. Om låntagaren uppnår målen får de lägre ränta.

Vi behöver hjälpas åt att genomföra den nödvändiga gröna omställningen. Framgångsrik svensk exportindustri, med hållbara lösningar och arbetssätt, kan bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen. Låt oss göra det tillsammans.

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)

Kontakt: information@sek.se