Storfusionen får grönt ljus av EU

Sammanslagningen av bolagen behandlas av konkurrensmyndigheter i flera länder världen över. Kina har redan gett sitt godkännande, men parterna väntar fortfarande på svar av myndigheter i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Singapore och Israel. HBL har tidigare skrivit om de brittiska konkurrensmyndigheternas farhågor kring fusionen. Foto: Konecranes

Konecranes och Cargotec tillverkar olika former av kranar, lastanordningar och truckar. För att få slå sina påsar ihop måste bolagen sälja av delar av sin verksamhet.

EU ger grönt ljus för sammanslagningen mellan Konecranes och Cargotec. Men det hänger på att bolagen gör sig av med delar av sin verksamhet.

Industribolagen Konecranes och Cargotecs fusion tog ett stort kliv framåt nyligen, då planerna fick klartecken av EU:s konkurrensmyndigheter. De två finländska bolagen hör till världens största inom tillverkning av kranar och lastanordningar för industrier och hamnar.

Villkorat

Godkännandet är villkorat av att bolagen vidtar åtgärder för att trygga konkurrensen på marknaden. Åtgärderna har föreslagits av bolagen själva, som svar på problem som EU-kommissionen har lyft upp under utredningens gång.

EU:s farhåga var att fusionen skulle hämma konkurrensen i fråga om bland annat gummihjulsportalkranar, grensletruckar och teleskopbomtruckar.

Lösningen bygger bland annat på att Cargotec avyttrar sin kran- och grensletruckstillverkning, vilket inkluderar en fabrik i Polen. Konecranes avyttrar å sin sida tillverkningen av teleskopbom-, container-, och gaffeltruckar, vilket inkluderar fabriker i Sverige och Kina.

Är beroende

EU-kommissionär Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrensfrågor, säger i ett pressmeddelande att hamnoperatörer, logistikföretag och andra industribolag i Europa är beroende av den utrustning som Konecranes och Cargotec tillverkar.

- Vi var tvungna att se till att fusionen inte innebär att priserna höjs. Åtgärderna som företagen har föreslagit innebär dock att europeiska kunder fortsättningsvis har tillräckligt många valalternativ då det gäller utrustning för lasthantering, kommenterar Vestager.

Cargotec och Konecranes hör till de största bolagen på Helsingforsbörsen, med marknadsvärden på en bit över två miljarder vardera. Efter nyheten om att fusionen fick grönt ljus inom EU stoppades handeln med bolagens aktier på marknaden.

Källa: Cargotec